The Russian demography problem and the armed forces, puolustusvoimat.fi

Arseniy Svynarenko´s publication The Russian demography problem and the armed forces: Trends and challenges until 2035 is part of the broader research entirety of the Research Agency´s strategic prognosis.

The purpose of this report is to describe the current demographic situation in Russia, and on that basis, provide an estimate of the development of conscription age (18-30) males in Russia until 2035. The report will also identify the main reasons for non-eligibility for military service, since this is one of the key factors influencing the future size of the Russian armed forces. The following components should be taken into account in this regard: the health of the conscription age population, the functioning of the Russian healthcare system and chronic illness penetration, as well as changes in the level of alcohol and drug use among the young male population. Läs artikel

Pierre Schori: Sveriges väg till säkerhetsrådet, ETC

Pierre Schori var Statsministerns särskilde representant för kandidaturen till FN:s säkerhetsråd. Hur gick det till när Sverige lyckades få en plats? Här ger han en unik inblick i processen.

Regeringen Reinfeldt hade sitt utrikespolitiska fokus på Östeuropa och USA, och socialdemokratin lekte följa John. Jag möttes ofta hos flera till oss naturliga allierade av orden: ”Ni som stödde oss under diktatur och frihetskamp hade varit vårt första val, men vi lovade bort vår röst för över ett år sedan”. Det kändes då som att ha startat ett maratonlopp en timme efter tätklungan. Stämningen den 28 juni var nervös i den svenska delegationen när de 193 ländernas ambassadörer skulle rösta fram de nya rådsmedlemmarna för 2017-2018. Ingen trodde att vi skulle röstas in i första omgången genom att slå ut Italien ”som alltid vinner” och det resursrika Holland. Båda hade starta sina kampanjer ett års före oss.

Röstsiffrorna var som manna från himlen: 134 för Sverige, 125 för Holland och 113 för Italien. Att vi vann och Holland kom tvåa, var nog en tribut till små länder.  De flesta mindre och medelstora nationer är rätt trötta på P5, G7 och andra allianser där de stora gör upp. Läs artikel

Försvaret hårdtestas, Hans Stigson, ledare i NT

För första gången sedan 1993 (!) är 2017 året då hela försvaret ska samöva. Inga kompani- eller stympade bataljonsövningar, utan (minst) 19 000 soldater och matroser ur alla försvarsgrenar under större delen av september månad. Ungefär en fjärdedel av personalen kommer från Hemvärnet, vilket blir något av ett elddop för de ”sega gubbarna”.

Scenariot är ett överraskande ryskt anfall. Nej, det sägs naturligtvis aldrig rakt ut. Knappast någon i ledande ställning på Försvarsmakten skulle erkänna det uppenbara. Dubbelspråket känner vi igen från kalla kriget. En skillnad jämfört med tiden det begav sig är dock att också utländska militärer kommer att delta och då inte bara i form av några enstaka observatörer. Personal från bland annat Finland och USA, men också Norge, Danmark och Estland kommer att samverka. Det ger naturligtvis övningen en viss storpolitisk dimension.

Personalförsörjningen är, som vanligt, ett sorgebarn. Med ett försvar om, teoretiskt, 50 000 personer innebär ett uttag på nästan 40 procent av den samlade styrkan en stor utmaning – i synnerhet som den procentuella andelen egentligen är högre. Som bekant är inte alla tjänster tillsatta, långt därifrån. Läs artikel

En strategisk diskussion som vägleder det svenska försvaret saknas, Torbjörn Wikland

Anders Björnsson gav i sin artikel på Alliansfrihet en bra bild av den motsägelsefulla svenska utrikespolitiken idag och dess brist på en säkerhetspolitisk linje. Jag läser i bladen att det görs försök att på hög svensk politisk nivå formulera någon slags säkerhetspolitisk strategi under ledning av statssekreterare Hans Dahlgren, men det går trögt. Jag är inte förvånad och ska i denna artikel försöka förklara varför.

Säkerhetspolitik måste utgå från aktuella fakta. Därför börjar jag med exemplet flygstridskrafter i Sverige och världen.

Många tror och hoppas att det svenska stridsflygplanet Gripen är ett vasst vapen i luften som också leder till svensk export. Kanske. Men i ett strategiskt perspektiv är det tveksamt. Gripen räknas – trots uppgraderingarna – till den fjärde generationens stridsflyg. Det amerikanska F-35, som Norge köper in, när man där slutat låtsas vara intresserad av Gripen, räknas till den femte generationen (så kallade stealth-plan), även om det hittills brottats med tekniska problem. Men man måste också beakta vad som händer utanför den västliga sfären. Från Kina meddelas att man där testflugit sitt nya stealth-plan (ett femte generationens stridsflyg, FC-31). Samtidigt visar man upp sin flygberedskap via hangarfartyg ute på Stilla Havet. Och bygger flera nya modernare hangarfartyg. Och Kina har mycket ambitiösa rymdprogram som givetvis har flera militära aspekter. Detta är tre enkla exempel på att Carl Bildt i sin extremt sura artikel i Washington Post (”It’s the end of the West as we know it”) strax efter att Trump valts till USA:s president saknar strategiska perspektiv på de dagsaktuella frågorna.

Läs mer

Tal av kommendören för försvarsmakten vid öppnandet av 216:e riksomfattande försvarskursen, eilen.fi

…Grundvalen i den finländska modellens militära prestationsförmåga är allmän värnplikt. Genom den får försvarsmakten till sitt förfogande den potential som en manlig årsklass och frivilliga kvinnor medför. Av denna potential produceras genom urvalssystemet och en högklassig utbildning huvuddelen av de krigstida trupperna. Undersökningar visar att även rekryteringen till de militära yrkena bygger på erfarenheter från beväringstiden. De för beredskapen och kunnandet mest kritiska trupperna byggs upp av professionella bland personalen. Vårt system är kostnadseffektivt och möjliggör en utveckling av prestationsförmågorna både hos den hårdaste spetsen och hos den breda reserven. Systemet har också ett mångdimensionellt samband med medborgarnas försvarsvilja, som ett trovärdigt försvar absolut behöver…

Utgående från en omfattande internationell undersökning har man kunna påvisa att den trupproduktionsmodell som vi använder oss av och som utgår från beväringsutbildning producerar den bästa funktions- och handlingsförmågan för de krigstida trupperna. Vi håller fast vid detta, men vi utreder olika alternativ för att utnyttja vår omfattande reservs kunnande och motivation ännu bättre. Försvarsmaktens regionalbyråer har begränsade personalresurser.  Ett speciellt behov är därför att utveckla informationssystemen så att informationen rör sig och våra kontakter till reserven förbättras. Läs talet

NATO’s Stoltenberg: ”Permanent risk for new terrorist attacks”, intervju i tyska nyhetsbyrån DPA

…So I am confident that the United States will continue to honour its commitments and to be present in Europe and be committed to the transatlantic partnership.

But at the same time I believe that it is important that we talk to the Russians. Dialogue is even more important when tensions run high as now. Then it’s even more crucial that we sit together, talk and try to de-escalate the situation and again strive for a more constructive partnership, constructive relationship with Russia.

dpa: Looking forward to 2017: Who will be the greatest security threat for the alliance: Russia or international terrorism?

Stoltenberg: It’s a very different challenge. Russia is a state, Russia is our neighbour, Russia does not pose any immediate threat against any NATO ally. We strive for a more constructive relationship with Russia. Russia is there to stay. And we try to de-escalate, we work for dialogue and de-escalation of all the tensions. [Islamic State] is completely different. That’s a criminal organization. It’s responsible for several terrorist attacks against NATO capitals. There is a permanent risk for new terrorist attacks. The terrorist attack in Berlin is a brutal reminder that we live in open and liberal societies, where we cannot defend ourselves 100 per cent against all attacks from those who are ready to use any means to inflict suffering. That’s a risk we live with, and we will also have to live with it in 2017. The aim is to crush [Islamic State] and to destroy them. For this reason it does not give any meaning to compare. Läs intervjun

Sverige skall inte spela med i The Great Game, Lars-Gunnar Liljestrand

Nu pågår det femte Afghanistankriget. Storbritannien genomförde tre, sedan kom Sovjetunionen och nu USA.

Sverige deltar sedan mer än 14 år med trupp under Natos ledning i det femte kriget.

Stormaktsinterventionerna under de tre första krigen fram till 1919 kallades The Great Game då de handlade om kontrollen över Centralasien, med Ryssland och Storbritannien som huvudkonkurrenter. De efterföljande krigen gällde också geopolitik och hegemoni, även om de gick under andra paroller. Sovjetunionen krig utgavs för att stödja en progressiv regim hotad av fundamentala islamister, och USA:s intervention 2001 var starten på president Bushs ”War on Terror”.

Några år efter 2001 konstaterade CIA att det bara fanns 50–100 al Qaeda-medlemmar i Afghanistan. Därmed skulle följaktligen kriget mot terrorismen vara över i Afghanistan. Al Qaeda fanns då i mycket större grupper i olika länder i Mellanöstern, i Jemen, i Somalia, och i Saleh-området i Nordafrika.

Läs mer

Inför jubileumsåret – Tillsammans Statsministerns nyårshälsning, valtioneuvosto.fi

…Jag förstår väl att många finländare är oroade över vad som händer i världen. För regeringen är det viktigaste att sörja för Finlands och finländarnas säkerhet under alla omständigheter. Nu om någonsin gör vi klokt i att följa vår långsiktiga och gemensamt överenskomna utrikes- och säkerhetspolitik, som majoriteten av finländarna understöder.

Vår linje vilar på alliansfrihet, ett trovärdigt försvar, internationellt samarbete framför allt inom FN och EU, goda bilaterala relationer i alla riktningar samt ett smidigt samarbete myndigheter emellan. Vi agerar som en del av det internationella samfundet för att hitta politiska lösningar på kriser och för att förhindra terrorism och andra hot. Läs nyårshälsningen.

FN:s säkerhetsråd stöder eldupphöret i Syrien, svenska.yle.fi

FN:s säkerhetsråd stöder det eldupphör som Ryssland och Turkiet har förhandlat fram i Syrien. Världen hoppas att avtalet är en början till fred i den sex år långa konflikten.

Det var på ryskt och turkiskt initiativ som den landsomfattande eldupphöret trädde i kraft i Syrien i går.

De båda länderna ville ha FN:s stöd för eldupphöret – och en resolution i saken antogs av säkerhetsrådet i kväll (lördag).

Vapenvilan, som är den tredje i Syrien i år, verkar under på det hela taget ha hållit under lördagen.Läs artikel

Nya rekryter till tjänstgöring, puolustusvoimat.fi

Måndagen den 2 januari 2017 inleder omkring 12 500 värnpliktiga män och frivilliga kvinnor sin tjänstgöring. Andelen kvinnor är omkring 300.

Inom armén inleder omkring 10 000, i marinen ungefär 1 500 män och kvinnor sin tjänstgöring. Resten fördelas mellan Gränsbevakningens och flygvapnets truppförband. Svenskspråkiga rekryter inleder i allmänhet sin tjänstgöring vid Nylands brigad.

De traditionellt största truppförbanden som tar emot rekryter är Kajanalands brigad och Karelska brigaden jämte. Björneborgs brigad, som alla tre tar emot omkring 2 000 rekryter. Nylands brigad, som ger beväringsutbildning på svenska, tar emot cirka 750 rekryter. Läs artikel

10 viktiga händelser under 2016, Lars Gyllenhaal, utbud.pennanochsvardet.se

Finland satsar på både kvantitet och kvalitet

Enligt den finska tidningen Helsingin Sanomat kommer den krigstida primära försvarsstyrkans storlek öka med 50 000. Det är alltså en ny numerär ungefär lika stor som det nutida svenska försvaret. Totalen i Finland kommer därmed öka från idag 230 000 personer till 280 000. Lägg därtill Finlands beslut att från och med 1 januari 2017 inleda utbildning av nya beredskapsstyrkor med grundutbildning upp till 347 dygn. Alla försvarsgrenar ska utbilda egna beredskapsstyrkor. Läs krönikan