Från särintresse till folkförsvar, ledarkrönika Hans Stigsson, nt.se

När Allmänna försvarsföreningen i Östergötland tillsammans med Försvarsutbildarna har bjudit in överbefälhaveren Micael Bydén som talare, är det inte märkligt att föreläsningssalen på länsmuseet i Linköping snart fylls. Fast klientelet ser ut som det brukar. Vi är många ”gubbar” (och några ”tanter”).

Så plötsligt stormar ett större antal ungdomar in och ockuperar de bakre stolsraderna. Häcklare? Det är lätt att fördomsfullt resonera så, även om uppträdandet är lite för städat.

Några häcklare var det inte, däremot försvarsintresserad ungdom. Jo, det finns sådan också! Och långt mer än för bara några år sedan. Dels tror jag det har sin grund i ren och skär nyfikenheten. Det har hunnit gå några årskullar sedan vi hade värnplikt sist, för att inte tala om tiden då värnplikten var allmän på riktigt. Läs ledaren