Försvarsminister Peter Hultqvists svar på fråga av Pål Jonsson (M) : Avspänning i relationen till Ryssland, riksdagen.se

Pål Jonsson har frågat mig om jag kommer att verka för avspänning i relationen till Ryssland inom mitt politiska ansvarsområde.

Efter Rysslands illegala annektering av Krim i mars 2014 och Rysslands närvaro i östra Ukraina har Sverige fördömt det ryska agerandet. Sverige har också varit aktivt i arbetet med att utforma och upprätthålla EU:s sanktioner mot Ryssland med anledning av landets agerande i Ukraina.

Det militära samarbetet med Ryssland avbröts kort efter den illegala annekteringen av Krim. Regeringens ståndpunkt är att det saknas förutsättningar för att återuppta samarbetet med mindre än att Ryssland upphör med aggressionen mot Ukraina, uppfyller folkrättens krav på respekt för suveränitet och territoriell integritet, uppfyller sina åtaganden enligt Minsköverenskommelserna och upphör med den illegala annekteringen av Krim. Läs  svaret