Venstre: «Uforståelig» SHV-nedlegging, aldrimer.no

Venstres nestleder, Ola Elvestuen, mener nedleggingen av Sjøheimevernet er uforståelig. – Vi trenger dem, det er et enkelt og billig system, og nå skal det legges ned. De burde heller forsterkes, sier Elvestuen. Nå vil han forsøke å stoppe nedleggingen…

Flere eksperter har de siste dagene uttalt at det er umulig å videreføre den svært viktige sikringen av en rekke objekter langs norskekysten – uten Sjøheimevernet. Det er snakk om flyplasser, kraftstasjoner, gassledninger, telesentraler, oljeraffinerier, militære baser, og så videre…

Elvestuen er også opptatt av dette resonnementet, og frykter vi er blitt alt for opptatte av de store, tunge kapasitetene.

– Vi må ha dybde og variasjon i måten man kan respondere på. Det er en åpenbar risiko at F-35 eller fregattene bindes opp med oppgaver de ikke skal ha, sier Elvestuen. Han legger til at han mener balansen i Forsvaret nå ikke er god – fordi store og dyre enheter tar en for stor del av budsjettene. Lettere styrker, landforsvar og kvantitet har etter Elvestuens oppfatning fått alt for liten oppmerksomhet.

– Det er klart det. Vi er i en situasjon hvor man nå binder opp store ressurser på veldig store investeringer. Og så skjer det vi frykter, at landforsvaret, kystforsvaret og Heimevernet svekkes, avslutter Elvestuen. Läs artikel