En europeisk försvarshandlingsplan, regeringen.se

Regeringen välkomnar ett ökat europeiskt samarbete på försvarsmaterielområdet och ska aktivt bidra till inriktningen av implementeringen av den europeiska försvarshandlingsplanen (European Defence Action Plan) som presenterades av kommissionen i slutet av 2016. Inom ramen för genomförandet av handlingsplanen väntas förslag om en europeisk försvarsfond för att stärka forskning och innovation inom försvarsområdet bli en central förhandlingsfråga.

Regeringen ställer sig positiv till ökat samarbete mellan EU och Nato och ska under året verka för ett effektivt genomförande av den gemensamma deklarationen om fördjupat samarbete mellan EU och Nato som undertecknades i juli 2016. Läs  dokumentet