“Försvaret främst” , rapport från en bokpresentation

Ett trettiotal personer – författare, förutvarande försvarsministrar, försvarspolitiskt intresserade och finska vänner – infann sig på Armémuseum den 14 december, när boken Försvaret främst – som äntligen kommit ut – presenterades. Anders Björnsson, bokens redaktör, höll i den intressanta övningen och karakteriserade boken som en pamflett för ett nationellt försvar, ett fosterlandsförsvar.

ett

Boken kommenterades av två särskilt inbjudna gäster, nämligen de tidigare försvarsministrarna Anders Björck och Björn von Sydow. Flera av författarna, bland andra Carl Björeman, Sven Hirdman, Per Blomquist och Kent Zetterberg, deltog i den diskussion som följde. Inlägg gjordes även av ambassadören Mats Bergquist, finske ministern Mikael Antell, generalmajor Lars G. Persson och förste intendenten Tomas Roth som också var värd på stället.

Tidigare försvarsministrarna Björn von Sydow och Anders Björck inledde bokpresentationen, bilden ovan.

Läs mer“Försvaret främst” , rapport från en bokpresentation

Cynism och bitterhet, Fredrik Antonsson, 6mannen.se

En klok kvinna kommenterade mitt senaste inlägg med de kloka orden “Jag förstår bitterheten, men leder det rätt?” och svaret är säkert att bitterheten inte leder någonstans någon gång, aldrig någonsin. Men det är en pysventil, det är ett primitivt sätt att ge igen. Om det handlade om de nyare nya moderaternas kursändring i det migrationspolitiska träsket igår så handlar det idag om lite sura uppstötningar om de gamla nya moderaternas försvarspolitik… Det käbblas om NATO eller inte NATO mellan SD och de nya nya moderaterna på SvD:s debattsida. Om NATO tycker jag, men jag vill inte att Sverige skall bli medlem för att enbart snylta på den kollektiva säkerheten man får genom medlemskapet. Skall Sverige med i NATO måste Sverige kunna bidra med säkerhet, med militär förmåga – och ärligt talat så kan vi inte det idag, inte imorgon eller ens i övermorgon. Läs blogginlägg

”M inte trovärdiga längre i försvarsfrågan” slutreplik av SD i svd.se

Karin Enström (M) och Hans Wallmark (M) hävdar att Sverigedemokraterna inte ser verkligheten som den är (SvD Debatt 10/12). Det är precis det vi gör och har gjort under en längre tid, till skillnad från Moderaterna. Vi har sedan vårt riksdagsinträde 2010 i våra budgetförslag anslagit betydande resurser till det svenska försvaret och vi har återkommande från riksdagens talarstol varnat för att det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde kan förändras mycket snabbt och att Sverige därför måste ha ett försvar värt namnet. Som enda parti tillskjuter vi resurser som gör att det finns möjligheter att lägga minst 2 procent av BNP på försvaret inom en tioårsperiod. Läs artikel

Gotland är inget spelkort, kommentar till diskussion om avmilitarisering

Lars Ingelstam har föreslagit att Gotland avmilitariseras för att minska spänningarna i Östersjöområdet. Det skulle ske genom en överenskommelse med andra stater: ”Förhandlingar bör därför inledas med i första hand Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. Både Nato och EU bör från början inbjudas att delta.”

Mot detta har Robert Egnell skrivit ett inlägg ( tidigare på denna sajt)  som hävdar att ett avmilitariserat Gotland inte nämnvärt bidrar till avspänningen. Det finns inga garantier för att Ryssland skulle respektera ett sådant avtal i ett krisläge.

Egnell resonerar förnuftigt, men man måste tillägga att det inte finns några som helst garantier för att Nato heller skulle följa avtalet om det kom till ett skarpt läge.

Både Ingelstam och Egnell har dock fel utgångspunkt i resonemanget. Vi har inte anledning att värdera hur realistiskt det är att stormakterna respekterar ett avtal eller ej.

Gotland är en del av Sveriges territorium. Ingen del av landet får växlas bort genom internationella avtal, där Sveriges suveränitet över en del av territoriet inskränks.

Sverige har ensamt ansvaret att säkra försvaret av sitt territorium, och Gotlands försvar måste därför rustas upp. Stormakternas tyckande och tänkande skall inte få påverka det.

Utgivarna

 

Varför Gotlands demilitarisering inte är lösningen, Robert Egnell, Mänsklig säkerhet

Lars Ingelstams inlägg om att demilitarisera Gotland har mött starka reaktioner. I en inomredaktionell debatt bemöter nu chefredaktör Robert Egnell argumenten. Han menar att demilitarisering riskerar att få motsatt effekt genom att stärka Putins maktposition och legitimisera hans beteende. Samtidigt slår chefredaktören fast att Mänsklig säkerhet nu och i framtiden ska vara öppen för mycket olika perspektiv och åsikter.

Argumentet att demilitarisera Gotland är alldeles uppenbart ett ämne som upprör många. Inom redaktionen visste vi att det var ett kontroversiellt ämne, men ansåg samtidigt att argumentet var värt att diskutera. Det är uppenbart att texten borde ha kontextualiserats – något som Patrik Oksanen konstruktivt påtalat genom att också peka på den jämförbara debatt som uppstod runt TV4 under våren. Läs artikel

Finland ska hjälpa Frankrike, President Sauli Niinistö, svenska.yle.fi

Finland kommer att styra över fler resurser till utbildningsprogrammet i Erbil i norra Irak, där ett femtiotal finländska soldater som bäst utbildar den kurdiska armén. Man kommer också att skicka en grupp experter och observatörer till Mali och fortsätta utreda vad man kan göra för att hjälpa till där.

En möjlighet är också att öka Finlands närvaro i operationen i Libanon för att på så sätt hjälpa Frankrike att frigöra sina resurser därifrån, sade Niinistö under en presskonferens för en stund sedan. Frankrike har officiellt bett EU-länderna om hjälp för att bekämpa terrorism efter attentaten i Paris i november.

Enligt Niinistö är både Finland och EU-länderna överens om att det är viktigt att arbeta för att trygga säkerheten i Europa. Läs artikel

Regeringen beslutar om återupptagen totalförsvarsplanering

Regeringen beslutade idag att Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret.
I ljuset av det försämrade omvärldsläget och den ökade osäkerheten i närområdet är det angeläget att få till stånd en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering.Besluten rör en grundsyn som ska omfatta principer för samordning, prioriteringar och resursförstärkningar inför och under höjd beredskap och ytterst i krig, bedömningen av Försvarsmaktens behov av stöd från andra myndigheter samt en återupptagen beredskapsplanering inom ramen för det civila försvaret. Läs pressmeddelande

Utveckla den svenska försvarsindustrin, Robert Björkenwall i Östra Småland

Lika angeläget som det är för Sverige, svensk säkerhetspolitik och vår möjlighet att tillsammans med ett alliansfritt Finland stå som en stabil buffert i norra Europa, lika viktigt är det för den politikens trovärdighet att vi är rustade med en för våra försvarsbehov inriktad modern, avancerad och på teknisk spetskompetens byggd försvarsindustri.

På samma vis som försvaret bantades i spåren efter Sovjetunionens fall och hoppet om avspänning och fredlig utveckling i Europa bantades också den svenska försvarsindustrin ner under 1990-talet. Tunga delar som Bofors med tillverkning av kanoner, ammunition och avancerade sprängämnen och Hägglunds med tillverkning av stridsfordon hamnade i amerikanska och brittiska händer. Andra företag såldes ut till franska och tyska intressen. Det nedrustade försvaret blev i allt högre grad beroende av materiel från tillverkare utanför Sverige. Läs artikel

Norden måste ta ökat eget ansvar för säkerheten , Clarence von Ahn, svd.se

Den transatlantiska länken är nyckeln till Östersjöregionens säkerhet och ansvaret är tveklöst regionens eget. Detta var ett av president Obamas budskap under hans besök i Stockholm 2013. Sverige måste göra mer för att detta ska bli verklighet. Att inte göra något innebär stora risker.

Östersjön måste förbli ett hav som förenar istället för skiljer. Inget betyder mer för Nordens befolkning än att vi tillsammans kan säkra tryggheten i vårt närområde. Trots en orolig omvärld verkar det inte sannolikt att Nordens försvarsutgifter förändras mer än marginellt. Därför krävs delade och specialiserade förmågor för att gemensamt höja Östersjöområdets försvarsförmåga. Läs artikel

Deltagande i krig i Afghanistan och Irak gynnar inte Sveriges säkerhet, Lars-Gunnar Liljestrand

Den 15 december skall riksdagen ta ställning till fortsatt svensk trupp i Afghanistan och Irak.Vi har på denna sajt redan tidigare kommenterat att insatserna saknar folkrättsligt stöd. Något mandat från FNs säkerhetsråd finns inte och regeringens hänvisning till inbjudan från regeringen i Kabul respektive Bagdad är inte en folkrättslig grund. Utomstående har inte rätt att intervenera i ett land om regeringen saknar kontroll över viktiga delar av territoriet och om det pågår en form av inbördeskrig.

Vad gäller Afghanistan rör sig Natos Resolute Support Mission (RSM) knappast om en icke-stridande styrka som regeringen säger med uppgiften att vara rådgivare, utbildare och stödjare till afghanska armén. Är man icke-stridande om man instruerar den som håller fingret på avtryckaren när han skall skjuta?

Läs merDeltagande i krig i Afghanistan och Irak gynnar inte Sveriges säkerhet, Lars-Gunnar Liljestrand

Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the 60th anniversary of Finland’s membership to the United Nations on 9 December 2015

Let me begin by welcoming you, Secretary-General Ban Ki-Moon, to Helsinki. It is a great honor to have you here with us today. I am also glad to see all other distinguished participants in the Finlandia Hall today filled with such a variety of UN experience, interest and support.

We have gathered here to celebrate the 60th anniversary of Finland’s membership in the United Nations. At the same time, it is the 70th anniversary of the United Nations. The UN with its 193 member states is a unique organization with its universality, legitimacy and convening power. Its task continues to be as vital now as it was in 1945 when the UN Charter was agreed upon in San Francisco. Läs talet