Norges Forsvar Ødelegges

Med författarens och förlagets tillstånd publicerar vi här två avsnitt ur Einar Ødegards bok Verneplikt. 

Boken har tidigare presenterats på den här  sajten av Mats Björkenfeldt.

I kapitel 4 som finns här för nedladdning ( Odegård. Varneplikt. Kapitel 4 )redogör författaren för Norges försvarspolitik från sekelskiftet 1900 fram till  1990-talet med avskaffandet av värnplikten som slutet på en rad neddragningar av det norska försvaret efter murens fall.

I efterordet som finns för nedladdning här (Odegård. Efterord )beskriver  Ødegard det norska försvaret av idag och hur det egna nationella försvaret av Nord-Norge tunnats ut och ersätts av USA och Nato som en del i en ny kapprustning i norr med Ryssland.