Stadig stadig større deler av norsk forsvar overtaes av utlendinger, derimot.no

Oberstløytnant Einar Magnus Ødegaard

Dette er en oversikt over utenlandsk militær virksomhet i Norge på grunnlag av hva som er funnet i aviser og tidsskrifter. Derfor kan den utenlandske militære aktiviteten være større enn hva som her beskrives.

Stortinget vedtok på slutten av 1970-tallet at USA kunne få lagre materiell for en brigadestyrke av US Marine Corps i Trøndelag. Pr. 2019 lagres det etter opplysninger i aviser tungt materiell for 16000 soldater som betyr det samme som en motorisert infanteridivisjon i andre land. Styrken kan kjempe i tretti døgn uten etterforsyninger.

Det er bygd fem fjellhaller for materiell og forsyninger, tre haller for ammunisjon, en dypvannskai for de amerikanske forsyningsskipene og et teknisk verksted. Om drivstoffanlegg er intet opplyst. Hvem som har dekket anleggskostnadene er ikke oppgitt, vedlikeholdskostnadene under lagringen deles likt mellom Norge og USA som til stadighet erstatter eldre materiell med nytt.  […]

I januar 2019 kom tre hundre soldater i tynne bomullsuniformer og med ørkenstøvler på beina til Værnes med kuldegrader.  Regjeringen Solberg hadde invitert styrken til å drive trening i Trøndelag i tre måneder, for at den skal bli erstattet av en ny gruppe USMC. Regjeringen kaller dette for ‘rotasjon’ en latterlig bortforklaring av fast stasjonering.  […]

Etter hvert er det lekket ut at på grunn av det store hemmeligholdet av F-35 som Norge kjøper, skal det stasjoneres omkring to hundre amerikanske tjenestemenn på Ørland Flystasjon for på ivareta de særskilte sikkerhetsbehov som F-35 krever av amerikanerne. På Evenes Flystasjon skal det til en hver tid stå fire F-35 for avskjæringsoppdrag. Hvor mange amerikanere som skal stasjoneres der på grunn av sikkerhet er ikke kjent. […]

Som for F-35 og sikkerheten, er det omsider blitt kjent at det ombord på de nye maritime rekognoseringsflyene P-8 befinner seg en eller flere sensorer som ene og alene betjenes av amerikansk personell. Selv om amerikanerne naturlig nok må bli en del av mannskapet på flyet, vil nordmenn ikke få adgang til den amerikanske enklaven der. Hva de hemmelige amerikanske sensorene oppfatter av informasjon skal heller ikke bli kjent for norske myndigheter, fordi de innsamlede data skal sendes direkte til USA.

Hvor stor den amerikanske personellstyrken blir der P-8 skal stasjoneres er ukjent. Läs artikel