Uteblivna satsningar på armén granskas, svd.se

Jonas Gummesson

Försvarets arméstridskrafter har inte ”utvecklats i linje med riksdagens beslut” när det klubbades 2015. Därför genomför Riksrevisionen nu en granskning både av regeringens styrning och militärens agerande. En rapport ska vara klar i slutet av året.

I det senaste försvarsbeslutet i juni 2015 slog riksdagen fast att ”huvuddelen av arméförbanden ska organiseras för att kunna verka som två brigader i hög konfliktnivå mot en kvalificerad motståndare”. Snart fem år senare står det klart att det målet inte är uppfyllt.

Enligt försvarsberedningen slutrapport Värnkraft har ”det ännu inte har skett en fast organisering av krigsförbanden i två brigader”. Slutsatsen är att det ”leder till problem” att ”att agera samtidigt med två krigsdugliga brigader”. Skälet är att det saknas ”såväl fastställda målsättningar som en fast indelning.”

I december 2019 tog Riksrevisionen beslut om att inleda en förberedande granskning av hur arméstridskrafterna har utvecklas med tanke på innehållet i riksdagsbeslutet 2015. Nu är målet att lägga fram en rapport i slutet av året.

– Vi har en preliminär publicering av rapporten i december, säger Sascha Sohlman, projektledare för granskningen. Läs artikel