NATO bør holde seg hjemme, dagsavisen.no

Erik Sagflaat, tidligere utenriksredaktör i Dagsavisen

Donald Trump vil utvide NATOs ansvarsområde til også å omfatte Midtøsten. Det er en særdeles dårlig idé. […]

Forslaget om å utvide NATO til også å omfatte land i Midtøsten, har mildt sagt møtt liten forståelse i NATOs europeiske medlemsland. Nå har riktignok Det hvite hus drevet brannslokking ved å forsikre at presidenten aldri har ment å utvide alliansen med nye, fulle medlemsland i Midtøsten.

Hva Trump egentlig mener, er derfor uklart også denne gang. Men han har faktisk foreslått at NATO skal endre navn til NATO-ME, NATO-Middle East. («For et vakkert navn! Jeg er flink med navn, ikke sant», har Trump tvitret.) Forslaget er også helt i tråd med hans oppfatning av NATO som avleggs, og med behov for nye og utvidede oppgaver.[…]

En innsats fra NATOs side forutsetter at noen av alliansens 29 medlemsland stiller kapasiteter og mannskap til disposisjon for spesielle oppgaver. NATOs etablerte strategi og ledelse er innrettet på forsvar av eget territorium. Det betyr ikke at alliansen ikke har prøvd seg utenfor sitt eget område. Men det har aldri vært særlig vellykket, enten det har skjedd under egen kommando eller under ledelse av USA. […]

Siden har NATO-land vært involvert i Irak, Afghanistan og Libya. Iblant under egen NATO-kommando, eller under ledelse av USA i koalisjon som «villig alliert». Det har ikke vært noen suksess. I Afghanistan har USA kriget med NATO-støtte i snart to tiår, uten noen utsikt til fred. Libya ble bombet sønder og sammen av NATO-fly. Läs artikel