Norges brigadesjef under krigen: – Forsvarets Overkommando er håbløs! forsvaretsforum.no

Jon H. Rydne

[…] Blant dagbøkene er altså brigadesjef Oscar Strugstads nitide, daglige nedtegnelser fra han kom over til Skottland 14. mars 1941 til 17. mai 1945. Strugstad var fra vinteren 1941 sjef for Den norske brigade i Skottland. I 1942 ble han utnevnt til generalmajor og kommandør av Order of the British Empire. Fra nyttår 1943 ble han utnevnt til militærattaché i London. […]

«Jeg undres på om denne dagbok kommer til å omfatte den dag da vi skal vende tilbake til Norge for å ta landet tilbake.»

– Strugstad er kritisk til Forsvarets Overkommando. I en middag med blant andre Hugo Munthe Kaas, som jobbet for britisk etterretning, diskuterer de blant annet organiseringen av Forsvaret, og dagboksnedtegnelsen slutter slik: «Vi diskuterte mange, aktuelle emner. F.O. må oppheves!», forteller Carslen.

27. desember skriver Strugstad rett ut at «noe må gjøres for å forandre den organisasjon vi fik herover da Forsvarets Overkommando blev oprettet. Den er håbløs! Jeg vil iallfall si min mening». Han vil vekk, og betror dagboken at «Jeg har søkt om å komme til fronten i Nordafrika, men jeg vet ikke om det lykkes for meg». Läs artikel