Heimevernet er glemt i «folkeforsvaret», forsvaretsforum.no

Sten Løitegaard, advokat og tidligere sjefjurist i Heimevernt

[…]Det er egnet til undring at en hovedlærer ved Krigsskolen kan skrive om «folkeforsvaret», uten å nevne den største avdelingen i vårt militære forsvar: Heimevernet (HV). Denne styrken fyller nettopp de funksjoner i kontakten til det sivile samfunn Kibsgaard etterlyser. Her har Forsvaret instrumentet man kan bygge ut og videreutvikle for å øke volum og utholdenhet og knytte Forsvaret nærmere til folket.

I denne sammenhengen er det betimelig å nevne at det over år har vært et press for å redusere HVs volum snarere enn å bygge opp strukturen. Det er ikke mange år siden det var forslag om å redusere HV fra 45.000 til 30.000 soldater. Vi klarte å berge 40.000, så langt. Listen over kutt i HV’s struktur bare de siste tiår kan gjøres lang, svært lang og det var langt mellom de som tok HV i forsvar.

Jeg er enig i at Norge forsvares ikke av materiell alene. Folk og forsvarsvilje må veves sammen. Det er neppe mulig å bygge opp en ny struktur med byråkrati det ikke en gang er realistisk å få finansiert.

La heller alle gode krefter gå sammen om å videreutvikle det folkeforsvaret vi har i Heimevernet. For en relativt rimelig sum vil vi kunne få en godt trent og utrustet, desentraliserte militære avdelinger som gjør adskillig mer enn «…borgere som gjør motstand på et eller annet vis.»

Da vil vi også unngå å bli helt avhengige av «unge menn fra Oklahoma». Läs artikel