”Undvik nya svenska krigsäventyr i Afghanistan”, dn.se

Lars-Gunnar Liljestrand

Den svenska försvarsmakten meddelande nyligen helt kort på sin hemsida att insatsen i Afghanistan ceremoniellt avslutades: ”Lördag den 15 maj genomfördes en historisk flaggceremoni i Kabul. I närvaro av chefen för den multinationella styrkan Resolute Support Mission (RSM) den amerikanske generalen Scott Miller och stora delar av hans stab. På insatsens högkvarter halades den svenska flaggan efter nästan 20 års närvaro i Afghanistan.”

Ingen av de politiskt ansvariga för Sveriges deltagande i kriget, vare sig från regeringen eller från riksdagen, hade funnit det mödan värt att komma. Försvarsattachén vid ambassaden i Kabul fick representera Sverige.

Annars har det under de 20 år Sverige krigat sällan saknats svenska politiker som på plats velat framträda med svenska militärer. Nu när alla vet att kriget var en katastrof vill ingen av de folkvalda ta i Afghanistanfrågan ens med tång. Läs artikel