”Svenska soldater har inte i Irak att göra”, svd.se

Lars-Gunnar Liljestrand

Den svenska regeringens hållning när det gäller den militära insatsen i Irak är farlig. Det är inte ett svenskt intresse att delta med militär i en region infekterad av öppna och dolda stormaktskonflikter.

Den 6 maj skickade USAett hangarfartyg och kärnbestyckade B-52 bombplan mot Persiska viken. Enligt säkerhetsrådgivaren John Bolton var detta en klar och tydlig varning till Iran för påstådda provokationer och varje attack från Iran skulle utlösa en skoningslös motattack.

Ingen vet idag om upptrappningen leder till en militär konfrontation.

Klart är dock att USA söker koppla ihop situationen i Syrien och Irak med Iran. USA ser Iran som sin huvudmotståndare och har under det senaste året planerat använda sina styrkor i Syrien och Irak för att som president Trump säger stoppa Iran från fortsatt inflytande och försöka få till stånd baser i Syrien och Irak att användas för möjliga framtida insatser mot Iran.

I kongressen har 400 medlemmar skrivit ett brev till president Donald Trump den 20 maj att USA skall stanna i Syrien och alltmer inrikta sig på att bekämpa Iran och Iranstödda miliser där. Läs artikel