Fortsatt finskt-svenskt samarbete, forsvarsmakten.se

Inom ramen för det finsk-svenska samarbetet deltar just Artilleriregementet i övning NAX, Nordic Artillery Exercise, i Finland. Syftet med övningen är att samöva den indirekta bekämpningen dels mellan egna enheter, men framför allt mellan de finska och svenska artilleridelarna.[…]

För eldledarna handlar det om att lokalisera, identifiera och bekämpa fiendens artilleripjäser. Vardag för bland annat Robin Andersson från 91:a artilleribataljon som under lördagsförmiddagen, tillsammans med övriga i eldledningsgruppen, ledde in finskt artilleri mot dess bekämpningsområde. Robin har varit anställd på Artilleriregementet i fyra år och har under denna tid haft nära samarbete med den finska försvarsmakten.
– De svenska metoderna för indirekt bekämpning är väldigt lika de finska, vilket såklart gör det enklare att interagera med varandra. Under övningen förväntar jag mig se de effekter som finns med de olika artillerisystemen. Det ska bli kul att leda in artilleri från ett annat land, mest nyfiken är jag på deras raketartilleri.

Bara en bit ifrån de svenska eldledarna finns en betydligt större grupp än den svenska. Värnpliktiga Jesse Vänttinen är en av de nyligen utbildade eldledarna som därmed gör sin första större övning. Om några månader är det Jesse och hans kamraters tur att utbilda nya rekryter till att bli eldledare, därför är övning NAX ett bra tillfälle för att kunna träna på systemen i en verklig miljö. Till motsats mot Robin Andersson på artilleribataljon har Jesse aldrig tidigare samövat med Sverige:
– Våra svenska motsvarigheter här på övningen har mer erfarenhet än oss. Just därför är det jättebra att vara här och lära oss av deras knep och kunskaper. Svenskarna kan till skillnad från oss leda in artilleri från luften, det är något jag är nyfiken på att höra mer om. Jag hoppas unna lära mycket från dem under de kommande dagarna. Läs pressmeddelande