Proposition om förstärkt skydd för skyddsobjekt , regeringen.se

Regeringen överlämnade den 27 maj en proposition till riksdagen om förstärkt och förbättrat skydd för skyddsvärd verksamhet. Bland annat utökas de möjliga skyddsobjekt som räknas upp i skyddslagen med ytterligare skyddsvärd verksamhet och skyddsvakter ges förtydligade och utökade möjligheter att ingripa mot obemannade farkoster. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. […]

I propositionen föreslår regeringen också att möjligheterna för skyddsvakter att ingripa mot obemannade farkoster som befinner sig inom, i närheten av eller över ett skyddsobjekt ska förtydligas och utökas. Läs pressmeddelande