Centern och försvarsfrågan, sla.se

Per Blomquist

“Det försämrade omvärldsläget inte minst i vår del av världen kräver ökad försvarsförmåga”, heter det i Centerpartiets motion 2018/19:2840. Ja, framför allt utvecklar både USA/Nato och Ryssland militära maktmedel – flyg och robotar – med vilka de kan skapa stor förödelse på kort tid och behärska stora landområden. Vårt insatsförsvar slås ut om det står i vägen.

Sverige har ett vidsträckt landterritorium med stor betydelse för båda dessa stormakter. Just denna ”betydelse” gör att båda kan avstå anfall på Sverige.

Avstå? Ja, ingen av parterna behöver vårt landterritorium inledningsvis, då kampen om luftrummet med stor sannolikhet avgörs. Många experter menar att efter den inledande kraftmätningen kan kriget vara över. Och i ett neutralt skyddande markterritorium kan parterna se en stor fördel i denna inledande kraftmätning. Det kan även gälla om kriget fortsätter! Läs artikel