Alliansfrihet kräver egen försvarsindustri, etc.se

Kenneth G. Forslund, riksdagsledamot (S), vice ordförande i utrikesutskottet

Menar man allvar med att Sverige ska vara militärt alliansfritt behöver landet ett eget starkt försvar och en egen försvarsindustri. Detta var sant under kalla krigets dagar och det är sant idag.

Dagens ETC missförstår eller vantolkar det jag sagt i SVT om svensk vapenexport till Saudiarabien. (”Om svensk vapenexport ska fungera och vara trovärdig behöver olika köpare veta att det är beständigt, att de inte bara får köpa grejerna utan också har reservdelar så att systemen fungerar.”)

Sverige exporterar inga vapen dit idag och har inte gjort det på många år. Det jag kommenterade i SVT gällde följdleveranser av reservdelar, inte om ammunition eller nya vapen.

De som är mot all vapenexport kommer inte gilla mitt svar, eller för den delen något svar som inte kategoriskt förespråkar avskaffande av all svensk vapenexport. Det som motståndarna till vapenexport bortser från är hur viktig försvarsindustrin är för vårt försvar. Menar man allvar med att Sverige ska vara militärt alliansfritt behöver landet ett eget starkt försvar och en egen försvarsindustri. Detta var sant under kalla krigets dagar och det är sant idag. Om vi vill behålla vår militärt alliansfria säkerhetspolitik är svensk vapenexport nödvändig.[…]

Följdleveransen av reservdelar till Saudiarabien uppgick förra året till totalt 6,5 miljoner kronor. Det är en ytterst liten summa i sammanhanget. Hade vi ställt in den leveransen hade vi underminerat Sveriges trovärdighet som exportnation för vad som i praktiken skulle vara en ren symbolhandling. För att stoppa kriget i Jemen, och för att hindra Saudiarabien att begå ytterligare övergrepp mot civilbefolkningen, måste en ordentlig fredsprocess komma till stånd. För det behövs ett starkare agerande från världssamfundet, inte symboliska gester. Läs artikel