Så många kränker svenskt territorium

Under 2016, 2017 och så här långt 2018 har främmande makt kränkt svenskt territorium nästan 50 gånger, enligt statistik från Försvarsmakten. Men de allra flesta överträdelserna begås av misstag.

Överstelöjtnant Stefan Wilson är chef för taktikavdelningen på Försvarshögskolan. Han är inte förvånad över att Ryssland bara står för en bråkdel av överträdelserna under tre år.
– Det är en vanlig missuppfattning att Ryssland skulle stå bakom de flesta överträdelserna.

Följer inte reglerna

De flesta kränkningarna kan delas upp i två kategorier, av administrativ natur eller rena misstag. Med administrativ natur menas att ett fartyg, flygplan eller markfordon har tillstånd, men inte helt följer det.

Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/sa-manga-kranker-svenskt-territorium