Ödesfrågan i höstens val är kärnvapen, svd.se

Pierre Schori

[…] När vi går till val i september finns atombomben med i ett hotande dramatiskt säkerhetspolitiskt systemskifte. Ett skifte som kraftigt skulle begränsa vår utrikespolitiska handlingsfrihet, öka Sveriges osäkerhet och dessutom gå emot en stark folklig opinion.

Det handlar om Sveriges roll i kampen mot den nya nukleära kapprustningen och om medlemskap i Nato, frågor som är organiskt sammanflätade. Hittills har dessa ödesfrågor fått föga utrymme i valdebatten. Däremot går som en följetong i borgerliga och militära kretsar det osannolika hotet om en enskild rysk invasion av Gotland som ska bemötas med hjälp av US marines och det svindyra, ­sekunda amerikanska Patriotsystemet.

Systemskifte ska smygas in, under medborgarnas radar. Partikanslierna har ju sett folkets dom: en förkrossande majoritet stöder regeringens avsiktsförklaring att skriva under FN-konventionen om ett kärnvapenförbud. Så ville enligt Sifo i oktober 2017 nästan nio av tio svenskar. Motståndet mot Nato är också tydligt: 44 procent sade i januari 2018 nej till medlemskap, en ökning med 4 procent sedan 2107, 31 procent ja.  Men med sitt nej till FN:s konvention och ja till kärnvapenalliansen Nato har de borgerliga partierna dragit in atombomben i valrörelsen. Läs artikel