Svenska Afghanistaninsatsen Tone Tingsgård och Pierre Schori om en fredsbevarande insats som blev krigförande, ABF i Stockholm 4 april

Efter 11 september 2001 beslutade svenska regeringen om en kortvarig svensk fredsbevarande insats i Afghanistan som sedan utökats och från 2007-2008 blivit krigförande. Tidigare riksdagsledamoten och medlemmen i försvarsutskottet Tone Tingsgård har fått regeringens uppdrag att utreda insatsen och väntas lägga fram sin slutrapport i november månad. Pierre Schori tillhör dem som kritiserat insatsen och bland annat hänvisat till att socialdemokratiska partikongressen 2013 beställde en s k Vitbok i frågan.Samtalsledare: Gunnar Lassinantti. 4 april 18:00 ABF Sveavägen 41

Vitboken som regeringen inte ville ta fram. Trots krav från flera håll bland annat omsl-page-001Socialdemokratiska partikongressen 2013 och Svenska Afghanistankommittén har regeringen valt att istället för att tillsätta en oberoende granskningskommitté utse en enmansutredare, Tone Tingsgård, som själv suttit med i riksdagen och tagit besluten om Sveriges deltagande i kriget. En  vitbok har därför tagits fram av Föreningen Afghanistansolidaritet. Vitboken går att läsa här.