Värdlandsavtal med Nato – vad betyder det? Seminarium på Folk och Försvar 15 april

PLATS: FOLK OCH FÖRSVAR, LILLA NYGATAN 14 (ENTRÉPLAN), STOCKHOLM

DATUM OCH TID; 15 APRIL 2016 (09:00 – 10:30)

Sverige undertecknade i september 2014 ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, s.k. Host Nation Support (HNS). Avtalet förutsätter vissa lagändringar som kräver beslut av Riksdagen innan det kan träda i kraft. Detta förväntas ske i juni i år.

Syftet med avtalet är att kunna lämna effektivt stöd för militär verksamhet på det egna territoriet i samband med övningar, krishanteringsinsatser eller andra insatser. Regeringen ser en stor poäng i att öka förmågan att ge och ta emot militärt stöd i linje med den solidariska säkerhetspolitiken och dessutom att det förenklar övningssamarbetet.

På vilket sätt ändrar värdlandsavtalet vår relation till Nato? Vad innebär det för det militära försvaret och hur påverkar det arbetet med civilt försvar? Välkommen till ett seminarium för att reda ut och diskutera det aktuella HNS-avtalet. Läs program för seminariet.