Försvarsmaktsövningen Aurora 17, Försvarsmakten

Försvarsmakten kommer under september 2017 att genomföra den stora försvarsmaktsövningen Aurora 17. Syftet anges vara att höja, pröva och signalera landets militära förmåga. Över 16 000 personer, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att övas mot ett scenario där Sverige utsätts för ett överraskande strategiskt anfall.

Enligt Försvarsmakten kommer värdlandsstöd att övas under Aurora 17. Det innebär alltså ett internationellt deltagande i övningen. Vilket militärt stöd som ska ges, vilka som ska ge det och vad det ska avse redovisas inte på Försvarsmaktens hemsida. Är det fråga om stöd från Nato enligt värdlandsavtalet? Läs mer