F.d. diplomat från Dalarna: Ryssland inget direkt hot mot Sverige, Sveriges Radio

Den 23 maj förra året återgav Sveriges radio ett uttalande från Ulla Gudmudsson. Inget torde ha förändrats då det gäller hotbilden under de 10 månader som gått sedan dess.
Per Ols Ulla Gudmundsson från Vikarbyn som tidigare har jobbat med säkerhetspolitik som diplomat på Utrikesdepartementet under 30 år menar att det inte finns något direkt hot mot Sverige.Den senaste tiden har det rapporterats mycket om att ryska flygplan kört in i svenskt luftrum och om misstänkta u-båtar i skärgården. Samtidigt var det inte länge sen som Ryssland erövrade Krim i Ukraina.– Men jag tror inte att det finns någon som tror att Ryssland skulle angripa Sverige. Risken för Sverige har alltid varit och är fortfarande att vi skulle kunna dras in i en större konflikt som berör vårt närområde, alltså området kring Östersjön, säger Per Ols Ulla Gudmundsson.