” Vilken relation har Sverige till NATO?” Möte i Göteborg 31 mars med Sven Hirdman, Maj Britt Theorin, Stina Oscarson och Joakim Berndtsson

Debattmöte: ABF  Göteborg i Folkets Hus, Restaurang Trappan 31 mars kl 19:00.

Maj Britt Theorin politiker (s), riksdagsledamot 1971-95

Sven Hirdman diplomat & ambassadör

Stina Oscarson dramatiker, regissör & kulturdebattör

Joakim Berndtsson docent freds- och utvecklingsforskning