Lästips och tips om annat än läsning

Rolf Andersson

Maos skrift Om långvarigt krig, som ingår i bland annat Valda verk, band II, är ett klargörande mästerverk.  Man ser ju direkt vid läsningen att detta inte är något allmänt filosoferande utan något handfast som ska ge vägledning och tillämpas konkret på slagfältet av de egna försvarsstyrkorna. Betydelsen av det politiska är självklart hela tiden närvarande här. Och Mao var ju ingen gerillaromantiker. När den egna nationella styrkan växte så var det omfattande fälttåg som gällde för att driva inkräktare ut ur landet.

Peter Parets bok om Clausewitz and the State, som kom ut 1976, ger en fascinerande bakgrund till Clausewitz´ tidlösa klassiker Om kriget. Den ger samtidigt en bild av hur preussiska patrioter såsom Scharnhorst, Gneisenau och Clausewitz uthålligt, i motvind tog strid för de nödvändiga reformer som skulle göra det möjligt att driva den franska ockupationshären ut ur landet.

Bondeförbundaren och professorn i rättshistoria K. G. Westmans Politiska anteckningar september 1939–mars 1943 , som utgavs 1981, är omistliga. Annie Lööf borde läsa denne skarpsynte och kylige iakttagare och politiker, som ingick i regeringen när saker och ting stod på spel. Cynisk, kanske det, men han tillsammans med Ernst Wigforss, vars memoarer bör läsas parallellt, bidrog definitivt till att krigsdrivande krafter inte lyckades föra in oss i andras krig.

I Lars Ericsson Wolkes bok Medborgare i vapen-Värnplikten i Sverige under två sekel, som kom ut 1999, skissas värnpliktens rötter och dess historiska utveckling. Fokus är klart på den svenska värnplikten. Nyttig läsning för alla oss som vill återställa en genuin värnplikt på hög nivå både vad avser utbildning och beväpning. När det gäller de krafter som helt underminerade den svenska värnplikten får man komplettera med andra källor.

Några sajter som jag ofta besöker, om än med skiftande utfall, är:

den oberoende norska försvarssajten: aldrimer.no

den till norska försvaret relaterade sajten: forsvaretsforum.no

den finska försvarsmaktens sajt: puolustusvoimat.fi

den finske presidentens sajt: presidentti.fi

Av dessa är de två senare de säkraste korten, men eftersom försvarsdebatten i Norge håller så mycket högre nivå än här hemma, så är de två första värdefulla för överblick och orientering. För dansk del vill jag inte nämna någon sajt. Där handlar ju den officiella försvarspolitiken primärt om att ställa sig in hos USA, något som är ett genomgående tema. Inget lästips alltså.

Mats Björkenfeldt

Som flitig anmälare på denna sajt vill jag lyfta fram några böcker och filmer som bör få ny uppmärksamhet inför jul.

På alliansfriheten.se understryks regelbundet vikten av att staterna strikt följer folkrättens regler. Som framgår av artikel på sajten har professorerna Olivier Corten och Tom Ruys samlat ett stort antal experter på området för att undersöka om så är fallet.

Några av Sveriges klokaste när det kommer till utrikespolitik har gett ut var sin bok, vilka är givna under granen. Rolf Ekéus respektive Sven Hirdman

Kopiöst många böcker har getts ut på senare tid om USA:s utrikespolitik. Ofta är det tidigare beslutsfattare som i memoarer söker rättfärdiga, ofta folkrättsstridiga beslut. Men den bästa boken hittills är  av Mearsheimer.

Slutligen vill jag lyfta fram två filmer som gjort bestående intryck på mig. Den ena angående finnarnas heroiska kamp 1939 och framåt, den andra mot bakgrund av Stalins död.

Anders Björnsson

 En av de bästa svenska doktorsavhandlingar jag läst är Ragni Svenssons Cavefors. Förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959–1982 (Ellerströms). Bo Cavefors, som var med under disputationen i maj och avled under hösten, gav bland annat ut Mao Tsetungs Militärpolitiska skrifter.

Året 1918 var händelserikt. I vårt grannland Finland pågick ett inbördeskrig under vintern–våren. I den litet perifera volymen Historiska och litteraturhistoriska studier 93 (Svenska litteratursällskapet i Finland) finns ett par uppsatser som behandlar aspekter på dessa händelser.

Jag vill också tala mig varm för Barbara Lönnqvists nyöversättning av Tolstojs Krig och fred (Lindh & Co), den första fullständiga på svenska. För att travestera Jolos omdöme om Joseph Roths Radetzkymarschen: den bästa roman som någonsin har skrivits. Båda kan anbefallas.

Per Boström

Birger Sjöbergs visa Fridas Neutralitetsförklaring!

Jag vill vara neutral säger Frida. Jag vill vara neutral intill min död!

Lars-Gunnar Liljestrand

J.K. Paasikivis Minnen: del 1 1939–1940 och del 2 1940–1941.

Paasikivi redogör ingående för förhandlingarna i Moskva mellan Finland och Ryssland före och efter vinterkriget och resonerar insiktsfullt om småstatens möjligheter och begränsningar att agera vid en konflikt med en stormakt. Han berör även Sveriges politik gentemot Finland under den perioden. Paasikivi var Finlands ombud och fick ta de svåra förhandlingarna med Stalin och Molotov.

En sevärd film är filmen om norska kungen

Filmen handlar om de tre dramatiska dagarna i april 1940 när den norska kungen får ett ofattbart ultimatum från den tyska krigsmakten: kapitulera eller dö. Med tyska flygvapnet och armén i hälarna tvingas kungafamiljen på flykt.

——-

 

Vissa äldre böcker som vi refererar till ovan är inte direkt tillgängliga men bör gå att skaffa via bokbörsen.se eller antikvariat.net. Alternativt kan de lånas på större bibliotek.