Hva gjør du nå, Haakon Bruun-Hanssen? forsvaretsforum.no

Tom-Rune Klemetsen, leder for NTL Forsvaret

Aldri har Forsvaret i Norge vært under et sterkere press fra privatisering.

Denne uka kan forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vedta en stor privatisering av vedlikehold i Forsvaret. Forslaget fra Forsvarsstaben er å kutte 150-170 stillinger i Luftforsvaret og legge ned Hærens verksteder i Bardufoss og Elverum. Dette skal spare rundt 50 stillinger og over 300 millioner kroner i vedlikehold. […]

Mest problematisk er dette for Norges forsvarsevne. Under Høyre og FrP-regjeringen har Wilnor Governmental Services og underleverandør NorSea Group fått større ansvar for forsyning og lagring av Heimevernets materiell. Sivile sikkerhetsselskaper, helikopterselskaper og leverandører av vedlikehold og forsyningsfunksjoner brukes stadig oftere. Selv Forsvarsbygg sine renholdere er byttet ut med ansatte fra ISS med det resultat at kvaliteten har gått ned og de totale kostnadene har gått opp. Nå kan vedlikeholdet gå samme vei. Resultatet gir seg selv. Flere private selskaper i Forsvaret gjør at koordineringsevnen fragmenteres, ansvaret deles opp og kompetansen blir liggende utenfor leiren framfor i den. Läs artikel