Regeringen utser utredare mot hotande soldatbrist, SVT.se

I ett försämrat säkerhetspolitiskt läge hotas försvarsmakten av personalbrist. Därför utsåg regeringen i dag Annika Nordgren Christensen till särskild utredare. Hon ska snabbutreda ett långsiktigt hållbart system och en moderniserad form av värnplikt kan komma att införas.

År 2010 ersattes den allmänna värnplikten med en frivillig grundläggande soldatutbildning. Den frivilliga utbildningen räcker inte för att trygga personalförsörjningen och många heltidsanställda soldater hoppar av. Enligt försvarsmaktens bedömningar kommer det att saknas 2700 gruppbefäl, soldater och sjöman år 2020. Läs artikel

 

Sverige, Ryssland och Nato, Ulf Bjerén i Blekinge Läns Tidning

Men kontrollerar vi vad taleskvinnan för Rysslands UD Maria Zacharova sa på den presskonferens i Moskva som föranledde Wallströms protest ser vi att hon inte framförde något hot. Inte heller, i skarp kontrast till USA-senatorn John McCain vid sitt Sverigebesök nyligen, blandade hon sig i Sveriges inre angelägenheter.

Hon sa ordagrant:

”Man påtvingar den svenska allmänna opinionen idén om att Sverige måste gå med i Nato för att garantera sin nationella säkerhet. Vår ståndpunkt är väl känd. Vi har upprepade gånger hävdat att en stats förvars- och säkerhetsstrategi är en intern och suverän angelägenhet för denna stat. Läs artikel

Sverige har lyckats äta kakan …, Staffan Bruun, Hufvudstadsbladet

Jaakko Iloniemi anser att Sverige med sin försvarspolitiska lösning lyckats äta kakan och ha den kvar. ”Alliansfriheten består, trots att man de facto har ingått allians med USA”.

Minister Jaakko Iloniemi är imponerad av Sveriges sätt att ingå försvarsallians med USA i det fördolda.

– Sverige har anslutit sig till en allians med USA, med den enda reservationen att man inte undertecknat något papper som skulle förpliktiga till någonting, sade Iloniemi då han presenterade sin nya bok ”Maantieteelle emme mahda mitään” (Geografin kan vi inte göra någonting åt) på förmiddagen.

Iloniemi påminde om att den part som har ett mindre ansvar i en allians också har ett mindre intresse av att förpliktelser nämns svart på vitt på ett papper. Läs artikel.

Ett alliansfritt Sverige är bättre, Tomas Fors , Centerpartiet i Strängnäs

Med ett NATO-medlemskap avsäger vi oss en del av Sveriges suveränitet.

Natodebattens möjligheter och faror, Robert Egnell

Nato-debatten, beroende på hur den förs, har potential att antingen klargöra svensk säkerhetsstrategi och samla nationen kring en idé, eller att polarisera samhället ytterligare genom misstänkliggöranden och hätsk stämning. Robert Egnell, chefredaktör och disputerad krigsvetare, målar upp både möjligheterna och farorna med debatten och ger samtidigt en syn på hur den på ett konstruktivt sätt kan föras.

Att vi i Sverige har en livlig Nato-debatt är alldeles utmärkt. På flera fronter står vi inför stora strategiska utmaningar och det krävs en offentlig debatt om hur dessa ska hanteras, hur resurser ska fördelas mellan olika myndigheter, och vilka internationella samarbeten som är lämpliga eller nödvändiga för att maximera svensk och internationell säkerhet. Nivån på debatten är dock ofta långt ifrån den önskvärda även om gårdagens P1 morgon utgjorde ett lysande undantag i samband med debatten mellan Ebba Busch Thor (KD) och Jakob Dalunde (MP) – tydliga sakliga argument både för och emot i vänlig samtalston. Läs artikel

Robert Egnell är chefredaktör för Mänsklig Säkerhet och till vardags docent vid Försvarshögskolans institution för säkerhet, strategi och ledarskap

Centern slår in på en ny väg, Rosén Sundström i Ystads Allehanda

Ett av de mest uppmärksammade besluten på Centerpartiets stämma den gångna helgen var att partiet nu ställer sig bakom ett svenskt Nato-medlemskap. Det är en rejäl kursändring för ett parti som länge värnat först neutraliteten, och därefter alliansfriheten.

Centerns Nato-ja har inte oväntat lett till både glada tillrop och kritiska kommentarer i debatten de senaste dagarna. Två centrala frågor utkristalliserar sig: vad betyder omsvängningen för partiet och vad betyder den för svensk utrikespolitik?

En del av de kritiska rösterna menar att Centerpartiet genom detta beslut nu slutgiltigt brutit med det partiet traditionellt har stått för. Synen på neutraliteten/alliansfriheten var för partiet en lika viktig identitetsmarkör som dess tidigare kärnkraftsmotstånd. Det senare fick sin dödsstöt genom allianspartiernas energiöverenskommelse 2009, då dåvarande partiledaren Maud Olofsson gav upp Centerpartiets krav på avveckling av kärnkraft. Läs artikel

Malena Rosén Sundström är statsvetare vid Lunds universitet

Sverige och Nato på Bokmässan

Under Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg ordnades fredagen den 25 september ett samtal om Sverige och Nato mellan förra försvarsministern Enström, numera utrikespolitisk talesman för Moderaterna, och tidigare ambassadören och statssekreteraren Sven Hirdman. Publiken på den stora debattscenen var massiv och sittplatserna räckte inte till. Samtalet leddes av Britt-Marie Mattsson, under många år en ledande journalist på Göteborgs-Posten. Arrangör för evenemanget var Celanders förlag som förra året utgav antologin Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap! Detta förlag utger i december detta år den nya antologin Försvaret främst. Samtalet filmades av Franz Smidek. Upptagningen därifrån återges här på vår sajt.

Upptagning av debatten på Bokmässan.

 

 

Flygvapnets bidrag till Natos krishanteringsförmåga, Försvarsmakten 28 september

Sedan 2013 ingår Sverige i Natos snabbinsatsstyrka genom bidrag till dess tillhörande reservstyrkeregistret, Response Force Pool. Efter årsskiftet är det F 21 som ansvarar för flygvapnets bidrag med stridsflyg.

− Swedish Fighter Unit är en enhet som består av insatsförband ur flygvapnet som vid en eventuell insats har till uppgift att bidra med flygspaning och luftförsvar, säger överstelöjtnant Claes Bernander som är chef för Swedish Fighter Unit. Läs artikel

 

 

Hejhå, vi in i Nato gå! Ledare i Sydöstran

Men det Centerpartiet, som på 50-talet samregerade med S och på 90-talet sanerade statsfinanserna med S, finns inte mer.

Sedan Maud Olofssons partiledarskap har fyrklöverpartiet blivit högerinriktat. Partiet är högerliberalt snarare än socialliberalt nu.

I det åsiktspaketet ingår, ihop med sänkta skatter, förbättringar för arbetsgivare på arbetstagares bekostnad och annat, att vara för Natoanslutning.

Eller som det skulle ha kommit upp på Youtube: Om du tycker som gammelmoderater om skatter, arbetsrätt och en del annat kanske du är för Natomedlemskap också?

Nu är Centerpartiet det, efter beslut på stämman i Falun fredag kväll. Med 273 för och 157 emot röstades nya linjen att vara för anslutning till Nato igenom.

Bara en liten önskan, om att medlemskap i denna militära organisation sker i samband med att Finland går med, skiljer C-linjen från Folkpartiet och Moderaterna. Läs ledaren

Tal av försvarsminister Peter Hultqvist vid seminariet Regional and Global Impact: The Changing Situation in Northern Europe and the Baltic Sea Area

This year we commemorate the end of the Second World War, 70 years ago. Time to reflect over the trauma and devastation this war caused in Europe. Time to reflect on the time consuming and hard work carried out to recover. Time to reflect over the efforts made to prevent war from threatening our lives and our way of living again – the European Union still being one of the best examples of this.

The lessons provided 70 years ago must be repeated, again and again. Especially at times like this when in and around Europe security is challenged, putting our core values and solidarity at test. European unity is key when responding to these challenges. We are facing serious challenges in our southern neighbourhood. The conflicts and crises in North Africa and the Middle East have serious implications for Europe as a whole. The brutality of ISIL has chocked the world. The reintegration of foreign fighters poses a huge challenge to Sweden and other European states. The risks of terrorist attacks in European states being one obvious example from which France has suffered tremendously. The events of the Second World War caused millions of people in Europe to leave their homes. Today, 70 years later, approximately 60 million refugees from other parts of the world leave their homes because of war and persecution. Läs talet

Allt djupare militärt samarbete, svenska.yle.fi 25 september

Praktiskt samarbete, ingen pakt

Det operativa samabetet mellan Sverige och Finland diskuterades under försvarsministrarnas möte i Finland. Nu kartlägger man hur långt man kan gå inom ramen för nuvarande lagar och vilken lagstiftning som måste ändras för att komma vidare, uppger ministrarna.

– Vi ser Finland som en oerhört viktig partner. Finland är det enda land som vi har en överenskommelse med om att förbereda hur vi agerar i scenarier bortom fredstida förhållanden, säger Peter Hultqvist. Om vi sen använder oss av den möjligheten, om vi skulle hamna i den situationen, är något vi fattar beslut om vid det tillfället, påpekar Peter Hultqvist och Finlands försvarsminister är också noga med att betona att besluten fattas nationellt.

– En pakt kan bli aktuell senare, då förtroendet har ökat, säger Jussi Niinistö. Läs artikel

Försvarsallians med Sverige bättre än Nato? svenska.yle.fi 25 september

Förslaget att ingå en försvarsallians mellan Finland och Sverige kom senast från Ilkka Kanerva (Saml.), ordförande för försvarsutskottet i riksdagen, i samband med att Natos parlamentariska församling besökte Finland. Initiativet välkomnas av Sven Hirdman som har lång erfarenhet av försvarsfrågor i Sverige. Han är tidigare statssekreterare vid försvarsdepartementet och före detta ambassadör i Moskva.- Jag reagerar positivt. Vi ska minnas historien, vi har haft diskussioner sedan 1930-talet. Nu tycker jag att miljön i bägge länder är positiva till ett närmare samarbete. Men att man ska skriva ett avtal där Sverige i all evighet förbinder sig att försvara Finland och Finland Sverige, det vet tror jag inte man gör på den nivån. De nordiska länderna är lite mer pragmatiska. Jag skulle vilja säga att vi utvecklar ett samarbete som i praktiken innehåller allt som en försvarsallians är, men man skriver kanske inte ett stort formellt avtal. Läs artikel