Nyttan styr nordiska truppbidrag till FN under 2000-talet, Anna Savolainen, manskligsakerhet.se

Under den senare hälften av 1990-talet skedde en drastisk förändring i mönstren hur de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige bidrog till fredsbevarande insatser. Från att ha varit bland de mest aktiva truppbidragande staterna i FN-ledda operationer minskade de nordiska truppbidragen kraftigt på kort tid. Anna Savolainen, masterexamen i freds- och konfliktkunskap, gör en analys över varför det har blivit så här…

…NATO:s säkerhetspolitiska roll är dock inte självklar på längre sikt. För det första är NATO-samarbetets framtida utveckling för närvarande något oviss. Redan under Obama-regeringen uttrycktes amerikanskt missnöje med NATO-samarbetet, och tillträdande president Donald Trumps inställning till organisationen är osäker. För det andra är ligger det ofta i små länders intresse att försöka stärka globala multilaterala strukturer såsom FN. I en värld där oförutsägbarhet i hög grad kännetecknar stormakternas politik – som på senare tid bevittnats i Ryssland liksom i USA och Storbritannien – kan starka internationella organisationer fungera som en stabiliserande motkraft. Läs artikel

Plakatpolitik gör inte försvaret starkare, Robert Björkenwall och Jaan Ungersson, Folkbladet

Försvarsfrågan förtjänar att tas på större allvar än att bli arena för plakat- och överbudspolitik. Att försvaret efter årtionden av nedmontering behöver nya resurser är tveklöst. Och så långt råder det i stort sett politisk enighet i Sverige.

Den skillnad som finns är snarast att regeringen, till skillnad från den borgerliga alliansen, har insikten att det inte är höjden på anslagen utan organisationens förmåga att ta hand om resurserna och sedan använda dem rätt. Det avgör kvaliteten på vårt försvar…

Ett av grundproblemen för dagens försvar är bristen på personal. Systemet med frivilliga i en yrkesarmé har inte klarat av att förse ens det kraftigt nedbantade försvaret med soldater. Med återinförd värnplikt kan delar av den bristen täckas. Men det skapar samtidigt nya problem.

Fler värnpliktiga ställer krav på fler befäl och utbildare. Redan i dag saknas det officerare. Med värnplikten måste utbildningen av officerare utökas. Till det kommer nya behov av utbildningsställen, lokaler och mer tillgång till nya militära övningsområden…

Den omställning försvaret står inför kräver en planering där utbyggnaden måste ske i genomtänkta steg. I det arbetet hör satsningar på överbud och extra miljarder inte hemma.

Att till exempel få medel för att kunna satsa stort på nya vapensystem innan det finns personal som kan hantera dem eller att kalla in fler till värnplikten än det finns vapen, övningsmateriel och instruktörer till ökar inte vare sig försvarsförmågan eller tilltron till försvaret. Snarare tvärtom. Läs artikel

KU kräver Hultqvist på svar om nya svenska ubåten, svd.se

Konstitutionsutskottet (KU) kräver nu insyn i statens miljardkontrakt med Saab på superubåten A26 – och särskilt om kostnaden kan öka ”vid utebliven export till annat land”.

Försvarsminister Peter Hultqvist har tidigare hänvisat till ”såväl försvarssekretess som kommersiell sekretess” för att slippa svara…

I sin KU-anmälan hävdade Allan Widman att Peter Hultqvist måste ha känt till ”förhållandet med en omförhandlingsrätt av kontraktet vid utebliven export” och att han varit i utskottet ”vid flera tillfällen” för att informera utan att ta upp exportklausulen.

I en riksdagsdebatt förra året menade Hultqvist att han av sekretesskäl inte kunde gå in på detaljer i avtalet, både av försvars- och kommersiella hänsyn. Samtidigt hade Försvarsmakten då redan valet att informera försvarsutskottet om att kontraktet mellan beställaren Försvarets Materielverk (FMV) och tillverkaren Saab innehåller just en klausul som ger företaget rätten till omförhandling om det inte går att hitta en exportkund till den nya ubåten. Läs artikel

Dags återinföra beredskapspolisen, Marie Axelsson S-gruppledare i kommunfullmäktige Sigtuna, stockholmstidningen.se

Trygghetsfrågan hamnar högt på dagordningen i Sveriges kommuner. Detta är något vi inte kan blunda för och åtgärder krävs omgående. Vi behöver snabbt öka polisens krishanteringsförmåga och öka invånarnas trygghet. Ett första steg bör vara att omgående återinföra beredskapspolisen, skriver Marie Axelsson.

Från och med den 1 oktober 2012 lades beredskapspolisen i Sverige ned efter ett beslut av den då styrande alliansregeringen. De ansåg att ett polisiärt förstärkningsbehov inte längre fanns.  Nedläggningsbeslutet möttes av kritik från olika håll eftersom den säkerhetspolitiska utvecklingen snarare talade för en utbyggnad. Läget har inte förbättrats och vanliga poliser används i dag till uppgifter som en beredskapspolis i stället skulle kunna utföra. Läs artikel

Försvarsministern besökte hemvärnsövning, regeringen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den pågående ledningsövningen Geltic Bear i Enköping den 20 januari. I övningen deltar flera hemvärnsbataljonsstaber från militärregion Norr och även medlemmar i andra frivilliga försvarsorganisationer.

Geltic Bear är en årligen återkommande övning med syfte att öva staberna vid landets Hemvärnsbataljoner. Under ett par veckor turas landets militärregioner om att leda sina respektive hemvärnsbataljoner vid Ledningsstridsskolans stora ledningsträningsanläggning på Ledningsregementet…

Hemvärnsförbanden är en stor och viktig del av det svenska militära försvaret. De 40 hemvärnsbataljonerna omfattar cirka 22 000 män och kvinnor och är med sin geografiska spridning och höga beredskap av stor betydelse för försvaret av det svenska territoriet. Hemvärnsförbanden skyddar bland annat flyg- och marinstridskrafternas basområden liksom kritisk infrastruktur och viktigare skyddsobjekt över hela landet. Läs atikel

Anförande av ambassadör Olof Skoog vid öppen debatt i FN:s säkerhetsråd om Mellanöstern, inklusive Palestinafrågan, regeringen.se

New York 17 januari

…Sweden’s long standing engagement on the Middle East Peace Process is based on international law, including human rights and international humanitarian law. It was our support for the two-state solution and our desire to make the parties less unequal that led us to recognise the State of Palestine in 2014.

The international community has an important role in moving from words to action by helping to break the current deadlock and finally ending the occupation that started 50 years ago. We welcome the adoption of Security Council resolution 2334, which is a milestone towards resumed efforts to save the two-state solution. We must now encourage the parties to swiftly implement its provisions, as has been said by everyone in this chamber today. Läs talet

Anförande av Olof Skoog, Sveriges ständige representant till Förenta Nationerna, vid FN:s säkerhetsråds debatt om icke-spridning, regeringen.se

New York 18 januari

…Sweden welcomes the report of the Secretary-General, which finds that implementation, overall, is on track. We commend the Government of the Islamic Republic of Iran for its compliance with its nuclear related obligations, as evidenced by the reports of the International Atomic Energy Agency (IAEA). The fact that there has been no information indicating activities in contravention of restrictions regarding ballistic missile activity and related technology is welcome. It is also promising that the procurement channel process is working, in line with the agreement. Läs talet

Uttalande med anledning av säkerhetsrådsresolution om situationen i Gambia, regeringen.se

…Som ordförande i FN:s säkerhetsråd har Sverige aktivt verkat för att det gambiska folkets vilja och resultatet från presidentvalet 1 december 2016 ska respekteras.

Vi välkomnar den resolution som säkerhetsrådet enhälligt antog ikväll. Den uttrycker otvetydigt stöd för president Adama Barrow och de ansträngningar som görs för att få till stånd en fredlig maktövergång.

Vi noterar uppgifterna om att ECOWAS, den regionala organisationen för Västafrikas stater, ska ha inlett en militär insats i Gambia till stöd för Barrow. Regeringen understryker vikten av att eventuell våldsanvändning måste ske i enlighet med folkrätten, inklusive mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Läs pressmeddelande

Jens Stoltenberg om Trump og NATO: Avviser Trump-rådgiverens NATO-påstander, dagbladet.no

…- Hvordan ser du da på at personer i Trumps innerste krets har dette bildet av Nato?

– Jeg er helt trygg på at USA og den nye administrasjonen forstår viktigheten av et sterkt NATO. To verdenskriger har lært oss at stabilitet i Europa er viktig for amerikansk sikkerhet. Den eneste gangen vi har utløst vår kollektive forsvarsbestemmelse, artikkel 5, var etter et angrep på amerikanerne. Hundretusener av europeiske soldater har tjenestegjort i Afghanistan. Mange har mistet livet i en operasjon som var et svar på angrepet mot USA…

– NATO er for en dialog med Russland. Jeg har jobbet hardt for å holde kanalene til Russland åpne. Vi ønsker hverken kald krig eller konfrontasjon med Russland. Vi ønsker dialog og et bedre forhold. Så derfor ønsker jeg en tilnærming til Russland velkommen. På det området ser jeg fram til å jobbe sammen med den nye administrasjonen, sier Stoltenberg. Läs artikel

Utökat militärt samarbete med USA:s armé, övningen Aurora 17, svt.se

Nu är USA:s armé formellt inbjuden att öva med stridsvagnar och luftvärnsrobotsystem i den största militärövningen i Sverige på mer än 20 år. Det är ett mycket stort steg i det militära samarbetet mellan Sverige och USA. Även franska arméns luftvärn är inbjuden att öva med sitt luftvärn. Sverige väntas köpa ett nytt luftvärnsrobotsystem senast 2020.

Det mest spektakulära inslaget i övningen blir sannolikt USA:s Abrams-stridsvagnar. Aldrig tidigare har amerikanska stridsvagnar rullat in över gränsen till Sverige. Abrams är ryggraden i USA:s armé.

Dessutom har ett amerikanskt luftvärnsförband bjudits in. Det handlar om ett Patriotförband med robotbil och eldledningsenhet. Försvarsmakten betonar att inga skarpa robotar kommer att ingå. Det handlar om att Sverige ska lära sig att hantera USA:s luftvärnssystem. Inget av de inbjudna förbanden har tackat ja ännu…

19.000 svenska soldater kommer öva med 1.000 till 1.500 militärer från USA, Frankrike, Tyskland och Finland i höst. USA kommer också att delta med drönare för spaning (UAV), Apache attackhelikoptrar, marinflyg och örlogsfartyg…

Scenariot för storövningen är en eskalerande väpnad konflikt i Sveriges närområde där landet utsätts för ett strategiskt anfall och Försvarsmakten ska försvara svenskt territorium i syfte att bevara politisk handlingsfrihet och nationens suveränitet. Men ett angrepp är inte sannolikt i dagsläget, säger Försvarsmakten. Läs artikel

Försvaret angår alla, puolustusvoimat.fi

Temat för Försvarsmaktens jubileumsår Finland 100 är Försvaret angår alla. De nationella paraderna år 2017 ordnas den 4 juni i Helsingfors och självständighetsdagens parad den 6 december i Kuopio.

Efter paraden på försvarets fanfest den 4 juni börjar även försvarsmaktens Finland 100 sommarturné 2017. Turnén börjar i Helsingfors och turnerar sammanlagt 16 städer under juni och augusti med Rovaniemi längst i norr, Joensuu i öster och Vasa i väster. Turnén avslutas i Åbo den 26 augusti.

Under evenemangen får publiken bekanta sig med bland annat den nutida beväringstjänsten, den frivilliga militärtjänsten för kvinnor samt materielutställningar och aktionsuppvisningar som ordnas av de lokala truppförbanden. Under sommarturnén avslutas kvällarna med utomhuskonserter för hela familjen med de stora militärmusikkårerna. Läs artikel

Sverige och Tyskland i militärt samarbete, svt.se

Kommentar:

Sverige och Tyskland inleder nu ett militärt samarbete med gemensamma övningar i Bodens garnison.

Försvarsminister Peter Hultqvist träffade den 8 november 2016 sin tyska kollega Ursula von der Leyen i Berlin och kom överens om samarbetet. I samband med mötet sa försvarsminister Hultqvist – Det är en viktig del i regeringens politik att fördjupa samarbetet med länder i Sveriges närområde. Tyskland är givetvis en betydande partner både genom sin centrala roll i det europeiska samarbetet och sin Östersjökust.

I artikeln nedan talar svenska arméchefen Karl Engelbrektson också om att Sverige och Tyskland är “vänner”. Stater har inga vänner bara intressen. Det borde också arméchefen i det alliansfria Sverige förstå.  Den tyske améchefen Jörg Volmesäger att Sverige och Tyskland är “vapenbröder” utifrån att båda länderna deltagit i Natos krig i Afghanistan . Sveriges améchef  tycker det ”är en naturlig utveckling”  vilket visar  på en oroande syn på det svenska deltagandet i den katastrofala militära interventionern

 

Ett antal tyska soldater gästar just nu Bodens garnision för gemensamma övningar med sina svenska motsvarigheter.

Bland annat ska de tyska soldaterna öva sig på dykning under is och att föra krig i arktiska förhållanden.

– Den stora utmaningen är att jobba tillsammans med ett kollektivt försvar. Vi kan lära av varandra och det är förklaringen till att jag är här i dag. Vi är väldigt glada över att Sverige låter oss träna tillsammans med svenska soldater i Boden, säger Jörg Vollmer, arméchef i Tyskland som just nu besöker Bodens garnison.

Så Sverige och Tyskland är vapenbröder i dag?

– Ja, det har vi varit länge och nu fördjupar vi det samarbetet, säger han. Läs artikel