Natoinsats betydde mer för Norge än för Afghanistan, utrikesmagasinet.se

Den 2 mars presenteras utvärderingen av Sveriges insats i Afghanistan. Ann Wilkens, tidigare ambassadör i Pakistan och före detta ordförande för Svenska Afghanistankommittén, har läst den norska utvärdering som kom förra året. Den visar att den norska insatsen gav bättre utdelning för Norge än för Afghanistan. Norrmännen lyckades med den uppgift som de definierade som sin viktigaste i Afghanistan: att vara en pålitlig Natopartner och en god allierad till USA. För afghanerna däremot har freden inte kommit närmare.

Rapporten definierar tre huvudmål för det norska engagemanget:

– att stödja USA och bidra till att säkra Natos relevans

– att bidra till den internationella kampen mot terrorn genom att förhindra att Afghanistan återigen blir en fristad för terrorister

– att bidra till att bygga en stabil och demokratisk afghansk stat genom långsiktigt bistånd och fredsdiplomati

Av dessa bedöms endast det första målet, det om stöd till USA och Nato, helt ha uppnåtts. Men för den norska regeringen var detta å andra sidan det viktigaste målet. Det mål som avsåg kampen mot terrorn bedöms endast delvis ha uppnåtts och vad gäller statsbyggnad i Afghanistan konstateras att målet inte uppnåtts. Priset för denna begränsade framgång blev högt. Tio norska soldater dödades under insatsen och många skadades. Omkring 20 miljarder norska kronor investerades i insatsen – 11,5 miljarder på den militära sidan och 8,4 miljarder till civila ändamål…

Godal-rapporten avstår från att utmåla faktorer som flickors ökade skolgång som godtagbart resultat av en militär insats till astronomiska kostnader. Dess slutsatser är bittra för dem som ville engagera sig Afghanistan för att göra gott. Läs artikel

Läs  också presentationen av den norska rapporten som publicerats på denna sajt.