Försvarsministern delar ÖB:s bild, Sveriges Radio

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) delar ÖB:s bild att försvarsförmågan kan försämras efter 2020. Men han är inte beredd att säga vad det skulle betyda i fråga om mer pengar till försvaret eller inte.

– Jag säger varken ja eller nej i dagsläget. Däremot säger jag att vi ska klara inriktningsbeslutet, det är jag och Öb överens om, säger Peter Hultqvist.

Han säger också att försvaret ska klara en förmågeökning efter år 2020, något som försvarsberedningen arbetar med nu. De kräver ett bättre underlag för att bedöma och värdera planeringen kring investering av materiel.

– Dessa åtgärder är oerhört viktiga, säger försvarsministern.

Försvarsministern ser att heltidsanställda soldater blir allt färre. Något som han vill åtgärda.

– Det krävs åtgärder för att klara en bättre stabilitet i personalförsörjningen, säger han. Läs artikel