Anna Kinberg Batra: Vi tar strid för försvaret, svd.se

Upprustningen av det svenska försvaret och närmandet till Nato förändrar den svenska säkerhetspolitiken. Det är samtalsämnet när Anna Kinberg Batra träffar Säkerhetsrådets redaktör…

Mätningar från MSB visar att det finns en stark opinion för ökade försvarsutgifter, medan tidigare regeringars nedrustningspolitik aldrig har haft stöd bland väljarna. En central fråga för många som deltar i debatten om försvarets framtid är om allianspartierna kommer att kunna enas om försvarsanslagen i budgeten till hösten?

– Det skulle jag välkomna. I januari skrev vi moderater hur snabbt omvärldsläget hade försämrats och vad som krävs. 2020 känns långt bort som tidtabell för nästa försvarsbeslut. Mot den bakgrunden föreslår vi en förstärkning innevarande period med 500 miljoner kronor redan i vårbudgeten. Det skulle möjliggöra omedelbart höjd förmåga för sådant som kan göras på mycket kort sikt, till exempel fler övningstimmar. Totalt vill vi se ett tillskott på 8, 5 miljarder för att förstärka inom perioden. Kan det få bred samsyn är det bra, men det är för tidigt att säga hur regeringen svarar. Man har velat undvika offentlig debatt och kallat det ”sifferbingo”. Läs intervjun