”Fredspolitik bättre än nervösa krigsförberedelser”

Ambassadör Lars Lönnback skriver på DN Debatt att fredspolitik, inte krigsförberedelser, måste vara vårt främsta mål! Avstå från nära samverkan i Värdlandsavtalet och från medlemskap i ett Nato, som tidigare medverkat i flertalet misslyckade krig och som knappast har kunnat visa kunskap och förmåga att bedriva långsiktig fredspolitik.

http://www.dn.se/debatt/repliker/fredspolitik-battre-an-nervosa-krigsforberedelser/

Alla kränkningar ska redovisas öppet

Försvarsminister Peter Hultqvist förklarar i en intervju i DN att man har haft tydliga ambitioner att både regering och försvarsmakt ska vara mera öppna. Resultatet är att vi tagit fram rutiner för att vara öppnare och på ett tidigare stadium presentera kränkningar eller händelser som är anmärkningsvärda, säger han.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/alla-krankningar-ska-redovisas-oppet/

Säkerhetspolitiken bör bygga på fortsatt alliansfrihet

Robert Björkenwall skriver i finska Arbetarbladet att det blocköverskridande försvarspolitiska beslut som försvarsminister Hultqvist lyckats få till stånd och som innebär en ökning av försvarsutgifterna under åren fram till 2020 är klokt och bra. Särskilt om den satsningen används till en kraftsamling kring skyddet av våra gränser med fasthållandet av en fortsatt alliansfrihet i vår säkerhetspolitik. Ännu bättre blir det sedan om nästa steg från regeringens och riksdagens sida skulle bli en i närtid införd obligatorisk värn- och plikttjänst för män och kvinnor.

http://arbetarbladet.fi/sakerhetspolitiken-bor-bygga-pa-fortsatt-alliansfrihet/

Den svenska militära alliansfriheten tjänar alltjämt vårt land väl

Statsminister Stefan Löfven presenterade regeringsförklaringen vid riksmötets öppnande i dag. Han framhöll bland annat:

”Den ryska aggressionen och destabiliseringen av Ukraina är den allvarligaste utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan det kalla krigets slut. Rysslands illegala annektering av Krim är ett brott mot folkrätten. Gränser får inte ändras med våld. Stödet till Ukraina fortsätter, såväl politiskt som ekonomiskt.

Ett modernt totalförsvar skapas för att möta de utmaningar som följer av det förändrade säkerhetspolitiska läget. Den blocköverskridande överenskommelsen lägger grunden för försvarets framtida inriktning. Försvarsanslagen höjs. Den militära förmågan ökas successivt. Samtidigt fördjupas våra internationella samarbeten. Det svensk-finska samarbetet har särskild prioritet. Den svenska militära alliansfriheten tjänar alltjämt vårt land väl.”

http://www.regeringen.se/tal/2015/09/regeringsforklaringen-den-15-september-2015/

Hoppas Centern säger nej till Nato

Tyvärr har nu även ledningen inom Centerpartiet föreslagit att Sverige söker medlemskap i Nato och att partiet därmed skall bryta med den linje man alltid förespråkat inom utrikes- och försvarspolitiken: alliansfrihet och ett eget, kärnvapenfritt försvar. Partiet står inte enigt i frågan och vi får verkligen hoppas att den syn på Natomedlemskap som NT:s politiske chefredaktör Reidar Carlsson ger uttryck för i ledaren den 2 september vinner majoritet när frågan skall avgöras på Centerstämman.

Börje Nordström skriver i Norrtelje tidning: Läs hela artikeln.

”Nato ett större beslut än euron – ökar spänningen”

I en debattartikel i DN på söndagen kastar Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, nytt bränsle på Natodebatten. Agrell menar att Sverige inte längre kan stå utanför Nato och att vi borde ansöka om Nato-medlemskap tillsammans med Finland.

– Det här är den största Natodebatt vi har haft på decennier. Förra gången vi hade en sådan här aktiv debatt var i slutet på 1940-talet då Herbert Tingsten drev frågan, säger Sven Hirdman, tidigare svensk ambassadör i Moskva (1994–2004).

Läs intervjun: http://www.svd.se/nato-ett-storre-beslut-an-euron

Sverige närmar sig Natolandet Polen militärt, SvD 10 september

Kommentar av Lars-Gunnar Liljestrand:

Försvarsminister Peter Hultqvist meddelade att han vid ett möte bakom stängda dörrar i Nordiska rådet i veckan sagt att han vill hitta ”fördjupade samarbetsformer” med Polen. Även om det tänkta samarbetet inte innehåller några bindande förpliktelser militärt måste man ställa frågan vad syftet är och om det gagnar svensk alliansfrihet.

Polen är medlem i Nato och måste få sina säkerhetsgarantier från Atlantpakten. Polen skall nu bli något av Natos spjutspets i området med ledningscentraler, baser och förberedda militära installationer. Sverige har att rusta sitt eget försvar och på olika sätt bidra till att minska spänningarna i Östersjöområdet då kan inte utökat militärt samarbete med Nato-länder vara högsta prioritet.
SvD -artikeln: Nu i veckan, vid ett möte med Nordiska rådet bakom stängda dörrar, tog Peter Hultqvist själv upp planerna på att fördjupa det militära samarbetet med Polen.– Han sa att man ville hitta fördjupade samarbetsformer och att polackerna varit intresserade av under en längre tid, säger en av deltagarna vid mötet till SvD.Intresset finns även på svensk sida och orsaken till det är att Polen kommer att få en nyckelroll och en ökad strategisk betydelse när Nato expanderar och förstärker i länderna i det gamla Östeuropa. Besluten togs på Nato-toppmötet i Wales för ett år sedan och håller nu på att realiseras i olika former. Stora delar av resurserna satsas på utökad närvaro i Polen. Läs artikel

Nye ÖB tar inte ställning om Nato, SvD 11 september

Micael Bydéns namn var ingen direkt skräll – han fanns med som ett toppnamn på listan över tänkbara kandidater redan från början. Själv betonar han nu att han tar sig an uppgiften som ÖB med ”ödmjukhet och respekt”.– Jag är överraskad, det måste jag säga. Som jag fungerar och de flesta fungerar så går man inte och förväntar sig erbjudandet. När det väl kommer så blir det lite överrumplande.Försvarsminister Peter Hultqvist till SvD: – Vi har en kravprofil med ÖB:s tunga ansvar och olika typer av uppgifter. Vi har tagit fram ett antal personer som vi har värderat i sammanhanget. Läs artikel

Endimensionell ryssskräck bakom borgerliga Nato-förslag, Kristoffer Olofsson Dagens Arena

Om Krimkrisen lär oss någonting om utrikespolitik så är det behovet av neutralitet och alliansfrihet för länder som Ukraina, Finland och Sverige, skriver Kristoffer Olofsson, masterstudent, Lunds universitet.Det har nyligen rapporterats om att Centerpartiet och Kristdemokraterna i höst förväntas ta ställning för ett svenskt Natomedlemskap, med övriga borgerliga partier i ryggen.Även om Socialdemokraterna< officiellt säger nej till medlemskap så vill försvarsminister Peter Hultqvist (S) nu se en upptrappning av det svenska militära samarbetet med USA.
Framförallt framställs Ryssland, dess spionage, upptrappningar och annekteringen av Krim som huvudsakliga argument för ett svenskt Natomedlemskap. Inte minst av borgerliga ledarskribenter. Läs artikel

Är Turkiets sak vår? Per Gustafsson i Skaraborgsbygden

Vinterns Nato-diskussion i Sverige tystnade när Nato-landet Turkiets president Erdogan i somras förklarade krig mot kurderna och PKK.

Den 23 juli inledde Turkiet attacker mot IS i Syrien. Ett dygn senare anföll Turkiets stridsplan PKK-gerillans baser i Irak. Samtidigt greps hundratals kurder i det egna landet. Över en natt raserades de fredliga ansträngningarna mellan regimen och den kurdiska minoriteten. Nu fruktar många återupptagna repressalier, arresteringar och tortyr. Presidenten agerar för omval, där han hoppas bli kvitt ett kurdiskt parti i parlamentet.

Detta sker trots att Turkiet är medlem i Nato. Övriga Nato-länder låg lågt. Anfallen mot IS applåderades visserligen. Men att Turkiet passade på att också attackera kurderna måste ha blivit pinsamt för Nato-bröderna. Läs artikel

Svenskt NATO-medlemskap ökar konfliktrisken, Jörgen Svedbom på DN.ÅSIKT

Under 70-, 80-talen var jag, som värnplikt skyddsingenjör i ”högre stab”, ansvarig för skyddet mot atom-, biologiska och kemiska stridsmedel (ABC). Jag hade då tillgång till kvalificerat hemlig information om stormakternas strategiska planer för krigföring med ABC-stridsmedel. Det var inte precis någon lugnande nattlektyr! Högre svenska officerare räknade vid den tiden med ett tidigt sovjetiskt kärnvapenanfall mot Sverige i händelse av en väpnad konflikt mellan Nato och Warszawapakten! Vi övade också för sådana scenarier. Läs artikel

”Moskva troligtvis skulle uppfatta ett svenskt Nato-medlemskap som en cementering av hotet från väst”, Linus Hagström

Linus Hagström, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, om Nato-frågan.

Hur tolkar du centerns och kristdemokraternas svängning i Nato-frågan?

– Den befäster bilden av en alltmer ensidig svensk försvarsdebatt. Den kan ses som ett tecken på att det börjar ses som helt naivt och politiskt illegitimt att tycka att Sverige ska stå utanför Nato. De som har argumenterat mot ett svenskt medlemskap, som jag själv, har mött ett massivt motstånd och till och med blivit beskyllda för att vara landsförrädare. Somliga menar att centerns och kristdemokraternas nya linje helt enkelt är en reaktion på ett mer aggressivt Ryssland. Men forskningen visar att hot är oerhört svåra att fastställa objektivt och att de ironiskt nog ofta förstärks eller förverkligas just för att de börjar behandlas som sådana. Läs intervjun i Fokus