Kärnvapenförbud och andra bud, hbl.fi

FN:s generalförsamling är samlad i New York och kunde på torsdagen uppmärksamma den internationella fredsdagen. I dystra tecken…

En FN-konvention om kärnvapenförbud förhandlades fram i somras, men under relativt stor tystnad och med begränsat engagemang. I onsdags blev det möjligt att skriva under och ratificera avtalet om förbud mot att utveckla, lagra och använda kärnvapen. Man kunde tycka att alla länder skulle stöda FN-avtalet om kärnvapenförbud. Men så är det inte alls. Till och med det enda landet i världen som har utsatts för kärnvapenattacker, Japan, saknas bland de 122 stater som röstade för avtalet i FN i somras. Givetvis saknas också alla kärnvapenmakter som ser vapnen som nödvändiga i avskräckningssyfte mot kärnvapenanfall.

Bland dem som är med finns den grupp alliansfria västeuropeiska länder som Finland åtminstone tidigare har stått nära – Österrike, Schweiz, Irland och Sverige. Men Finland har inte varit med i förhandlingarna och godkänt avtalet. Orsaken är att man anser att avtalet inte har någon effekt då kärnvapenmakterna inte är med, men säkert också av egna säkerhetspolitiska skäl och rädsla för hur nära samarbetspartner (läs Nato) reagerar.

I Sverige råder oenighet om avtalet just med tanke på Nato och USA. De har båda relativt oblygt hotat med att säkerhets- och försvarssamarbetet kan försämras om Sverige ratificerar avtalet.