Fakta om etablering av Gotlands regemente, forsvarsmakten.se

Regeringen har i sin budgetproposition 20 september 2017 föreslagit att Gotlands regemente ska etableras från 2018. Etableringen ligger i linje med överbefälhavarens egen inriktning som en del i att stärka Försvarsmaktens ledningsförmåga för ett starkare försvar.

Det blir tydligare med en sammanhållande chef som styr och samordnar den militära verksamheten på Gotland, och som också ansvarar för samverkan med lokala totalförsvarsaktörer. I dag finns det många militära chefer som ansvarar för olika delar på Gotland.

Gotlands regemente kommer ha tre huvuduppgifter:

  • Utbilda de krigsförband som finns på Gotland: 18:e stridsgruppen och hemvärnsbataljonen Gotlandsgruppen.
  • Vid behov leda nationella insatser med dessa och även krigsförband som tillförs från andra delar i Försvarsmakten.
  • Samverka med övriga totalförsvarsaktörer som exempelvis sjukhuset och kommunen för att skapa en högre robusthet och uthållighet i samhället vid orostider.

Det är för tidigt att lämna detaljerade siffror, men jämfört med i dag ser Försvarsmakten framför sig en förstärkning på Gotland inom stabs- och ledningsfunktionen med ett 20-tal anställda. Regementet kommer successivt att byggas upp från grunden, med fortsatt stöd från andra delar inom Försvarsmakten inledningsvis. Läs informationen