Presidenter på samma arena, Österbottens Tidning

…Också president Niinistö dömde i klara ordalag ut Nordkoreas kärnvapeneskapader. Det internationella samfundet kan enligt Niinistö inte tolerera Nordkoreas fortsatta provokationer.
Men där Trump hotade med undergång vidhöll Niinistö en strävan att lösa krisen med fredliga medel. Han försäkrade att Finland som en del av EU ger sanktionerna mot Nordkorea sitt fulla stöd och slog fast att en lösning endast kan sökas genom förhandlingar – dock med ett viktigt förbehåll: Den nordkoreanska regeringen måste delta utan förhandsvillkor.

De senaste veckorna har den nordiska diskussionen handlat om det avtal mot kärnvapen som ­Sverige ämnar underteckna men inte Finland.
Det här innebär inte att Finland skulle vara emot nedrustning, en fråga man enligt Niinistö ­måste se pragmatiskt på. ” Det är att absolut nöd­vändigt att länder som innehar kärnvapen deltar i för­handlingar”, sade Niinistö…

Vare sig hur som helst med den saken var Niinistös­ tal en tydlig markering om att Finland för länge sedan lämnat VSB-erans tassa på tå-­diplomati bakom­ sig och vågar ta ställning också i frågor där vår position avviker från stormakternas.
Det här kom till synes också då Niinistö talade­ om vikten av att respektera den internationella­ ordningen som bygger på gemensamt överens­komna regler. ”Sedan början av vår självständighet har Finland stött och respekterat en internationell ordning som bygger på regler”, sade Niinistö och ­sade sig ha en fast tro på att vi som världssamfund ­måste angripa globala utmaningar och hot gemensamt och inte bara agera ensam.

Niinistö är rätt ute. Trygghet kan bara skapas tillsammans och den som respekterar regler förtjänar respekt själv. Läs artikel