”Gemensamt blir vi starkare och bättre”, forsvarsmakten.se

I mitten av 90-talet inleddes ett blygsamt utbyte mellan dåvarande Vaxholms Kustartilleriregemente och Nylandsbrigad. Ganska snart insåg både förbanden att det fanns en hel del gemensamma nämnare och vinster vilket medförde att utbytet snart blev ett etablerat och framgångsrikt samarbete som har pågått i drygt 20 år.Samarbetet tog fart på allvar vid millennieskiftet och i dag finns ett väl utvecklat koncept för ett gemensamt förband ur Amfibieregementet och Nylands brigad, kallat Swedish Finnish Amphibious Task Unit (SWEFIN ATU). De första gemensamma övningarna handlade mycket om att lära sig att förstå varandras taktik, teknik, orderterminologi och inte minst förstå varandras kulturer. Arbetet har kommit oerhört långt och i dag har förbanden så gott som daglig kontakt, antingen på förbandschefsnivå eller mellan planeringsofficerare från respektive förband. Läs artikel

Nato and Russia are finally back in business with each other – and the diplomatic victory is Russia’s, Mary Dejevksy in Independent

…This week, though, came the first signs that the atmosphere, if not yet the substance, of what we used to call East-West relations could be warming. This week, Nato ambassadors are scheduled to sit down with their Russian counterpart, Alexander Grushko, at Nato headquarters outside Brussels to discuss an agenda that includes all the troubled areas that East and West should be talking about: Ukraine, Syria, the greater Middle East, Afghanistan, perhaps also Iran.

The good news is that such an agenda suggests a reversion to something like an East-West normal. Desirable though that would be, however, there is also a need for clarity. That this meeting is happening at all marks a significant climb-down – and not by Russia. It is taking place only because the Western side, i.e. Nato, has decided that some talking is better than none. And this is quite a turnaround… Läs artikel

Mikael Jansson (SD) svarar Adam Cwejman, gp.se/ledarbloggen

Mikael Jansson (SD), försvarspolitisk talesperson och riksdagsledamot svarar Adam Cwejman:

Militära kapaciteter tar decennier att bygga medan staters utrikespolitik kan ändras från vecka till vecka. Det är en säkerhetspolitisk förutsättning vi alla känner till. Därför var det en farlig politik när Sverige fortsatte att nedrusta efter sekelskiftet. Den nedrustning som redan skett efter murens fall var mer än tillräcklig. Läs artikel

Första flygningen som stöd till Frankrike, forsvarsmakten.se

I början av april avslutades Försvarsmaktens första stödflygning med C-17, från HAW (Heavy Airlift Wing) som en del i det bidrag till Frankrike som Sverige beslutat att lämna efter terroristattacken i Paris i november.

Att Försvarsmakten ska stödja Frankrike med flygtid från det internationella samarbetet HAW, grundar sig på ett regeringsbeslut. Efter terrorhandlingarna i Paris aktiverade Frankrike EU-fördragets artikel 42.7, som stadgar att om en medlemsstat utsätts för väpnat angrepp ska övriga medlemmar ge stöd och bistånd. Sveriges regering beslutade att stödja med strategisk lufttransport. Läs artikel

Om Hemvärnet: ”Utan er klarar vi oss inte länge, det är helt säkert”, försvarsmakten.se

Under fyra dagar har drygt 400 personer ur den 12:e hemvärnsbataljonen, Norrbottensbataljonen, genomfört en krigsförbandsövning i området runt Luleå-Kallax flygplats. Syftet har varit att öva på skydd och bevakning av flygplatsen.
-Tack vare att Hemvärnet har så pass hög beredskap kan vi vara på plats väldigt snabbt. I torsdags mobiliserade vi runt om i vårt upptagningsområde och bara timmar senare påbörjade vi lösandet av uppgiften här på flygplatsen, säger övningsledaren major Karl Olsson…
…En av Hemvärnets viktigaste uppgifter är stödet till samhället. Dygnet runt, året om finns hemvärnspersonal som ställer upp när det behövs oavsett om det gäller skogsbränder eller sök efter försvunna personer.
– När jag själv var bataljonschef kunde jag ringa in eftersökspersonal en kall och regnig höstnatt, och folk sa ja, jag kommer. Jag är så otroligt imponerad av engagemanget och hängivenheten. Man ställer upp, säger Karl Olsson. Läs artikel

Sluta ställa till med trassel, Maarit Feldt-Ranta riksdagsledamot (SDP), Västra Nyland

“Jag har under det senaste året varit med om tiotals situationer, både här hemma i Finland och på andra håll i Norden, då någon – oftast en samlingspartist, svensk moderat eller en SFP:are – gång på gång har spekulerat med att Finland och Sverige är på väg in i Nato. Det handlar inte om att dessa aktörer skulle vifta med Natokortet av en slump, av misstag eller på grund av okunskap, utan det är fråga om systematiska försök att förändra bägge länders säkerhetspolitiska attitydklimat till ett mera Natopositivt. Som nation är vår viktigaste säkerhetsgaranti tilliten, pålitligheten och goda internationella relationer; också därför är det viktigt att synliggöra den här propagandan, som sprids av dem som gärna skulle se Finland och Sverige som Natomedlemmar.”…

…”Jag får också ibland höra att det pågår en process för ett Natomedlemskap i Finland. Det är analyser som ofta kommer ur borgerliga politikers mun. Man hänvisar till den finska så kallade Natoutredningen. Men efter samtal med en rad finska företrädare i flera partier och ansvarsfulla positioner så ser jag inte någon seriös eller allvarligt menad process som skulle leda till Natomedlemskap i Finland. Däremot så används hotet om att Sverige är på väg att svänga som ett bränsle i debatten av ett antal personer som vill ansluta Finland till Nato. Självfallet blir det ett problem för dem när den finske och svenske statsministern tydligt båda markerar regeringarnas linje om att Natoanslutning inte är aktuell.” Läs artikel

Försvarsminister Hultqvist (S): “Sverige förblir alliansfritt”, sla.se

Sveriges militära doktriner och alliansfrihet förändras inte av ett utökat internationellt försvarssamarbete. Det slog försvarsminister Peter Hultqvist (S) fast när försvarskonferensen i Skövde inleddes.
– Nato finns inte på agendan, betonade han.

Efter vårens storövning i Nordnorge med flera Nato-länder och ett nyligen ingått värdlandsavtal har frågan återigen poppat upp i debatten. Men inför Sveriges samlade förbandschefer och flera kommunrepresentanter från landets största regementsstäder, var Hultqvist tydlig och bestämd när han tog upp ämnet på måndagens försvarskonferens: Läs artikel

Hoppingivande besked om Barents, Olov Abrahamsson i NSD

Socialdemokraterna i Norrbotten kräver ett permanent Barentssekretariat som ett led i arbetet för att utveckla det mellanfolkliga samarbetet mellan norra Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Utrikesminister Margot Wallström uttryckte sig försiktigt positivt om förslaget när hon besökte S-distriktskongressen i Piteå förra helgen.

”Det är något vi får titta på i regeringskansliet. Men jag är öppen för tanken”, sa hon vid presskonferensen.

Det är bra att utrikesministern markerar intresse för att utveckla samarbetet i Barents, Arktis eller hur vi nu betecknar nordområdespolitiken i Europa (kärt barn har många namn). Det behövs utan tvekan en ambitionshöjning. Barentssamarbetet borde vara högprioriterat i svensk utrikes- och säkerhetspolitik…Det finns ett värde att både folkrörelser och företag i respektive länder närmar sig varandra. Målet borde vara att utveckla dialogen över gränserna och göra Barents till ett samarbetsområde – inte en konfliktzon. Läs artikel

US and Germany say No to Poland on Nato base, euobserver.com

The US and Germany have unequivocally said that Nato will not build new bases in Poland, citing tactical and political reasons.

“Nato’s not talking about establishing bases … we support an enhanced presence, but we can do it without bases, bases, bases,” James Townsend, a senior Pentagon official, said in Bratislava on Friday (15 April).

His comment came at the Globsec conference in the Slovak capital after Poland’s foreign minister, Witold Waszczykowski, said he wanted “presence, presence, presence and once again presence” of Nato troops to act as a “symbol of readiness to defend the eastern flank.” Läs artikel

Ordförande i Natos militära kommitté: “Dialog hjälper”

The Chairman went on to state that NATO’s role in the current security context cannot be limited to immediate actions such as Defence and Deterrence but needs to also include dialogue.“Acknowledging that a threat is defined through both one’s capability and intent, dialogue is a necessary component of any deterrence posture. Dialogue helps to understand mutual intent and therefore to avoid strategic miscalculations”.

When discussing the expectations for the Warsaw Summit, General Pavel highlighted that “in Warsaw, NATO will demonstrate its collective resolve and capability to deter and defend any threat, will demonstrate its resiliency, its willingness to promote dialogue and most of all NATO will prove that it is prepared for the Future”. Läs artikel

Frågetecken kring gränsavtal, Vasabladet

I början av året förändrades mönstret för flyktingströmmarna till Finland. Plötsligt kom de från nordost. På kort tid kom det nästan 2 000 asyl­sökande från över 30 länder över gränsstationerna i Salla och Raja-Jooseppi. Det fanns skräckvisioner om hur detta bara var försmak av en flodvåg med tiotusentals människor som med de ryska gränsmyndigheternas goda minne skulle invadera norra­ Finland.
De visionerna blev aldrig besannade och strömmen över de två stationerna upphörde lika plötsligt som den börjat.

Nu har Finland och Ryssland ett avtal – i kraft i enbart 180 dagar – som stänger gränsöver­gångarna i Salla och Raja-Jooseppi för andra än medborgare i Finland, Ryssland och Vitryssland.

Många drar en stor suck av lättnad men avtalet har en rad märkliga drag. Läs artikel

Ge svar i sakfrågorna om värdlandsavtalet, Mats Engström i Aktuellt i Politiken

Det socialdemokratiska partikansliet hävdade i ett massutskick 25 februari i år att en formulering av Anna Lindh i Sälen år 2002 ligger till grund för Sveriges solidaritetsförklaring år 2009 och inriktningsbeslutet för försvarspolitiken år 2015. Partikansliet menade utifrån denna historieskrivning att värdlandsavtalet med Nato är positivt.
Argumentationen är märklig. Visserligen gav Göran Perssons regering den militära alliansfriheten en mer modern formulering, som är logisk efter kalla krigets slut och Sveriges inträde i EU. Det avspeglades i Anna Lindhs uttalande i Sälen om att Sverige knappast skulle förklara sig neutralt om ett annat EU-land skulle angripas.
Men Anna Lindh ansåg också att den militära alliansfriheten skulle ha en reell innebörd och var stark motståndare till ett Nato-medlemskap. Den ensidiga svenska solidaritetsförklaringen, inklusive att kunna ge och ta emot militärt stöd, kom till långt senare, i Försvarsberedningens förhandlingar bakom stängda dörrar. Läs artikel