Fördjupat försvarspolitiskt samarbete med USA – försvarsministern undertecknade avsiktsförklaring

Försvarsdepartementet

Försvarsminister Peter Hultqvist och statssekreterare Jan Salestrand besökte den 6-8 juni Washington för överläggningar med USA:s försvarsminister Ashton Carter och biträdande försvarsminister Robert O. Work. I samband med besöket undertecknade den svenska och amerikanska försvarsministern en avsiktsförklaring, Statement of Intent, för samarbete på försvarsområdet.

Läs mer: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/06/fordjupat-forsvarspolitiskt-samarbete-med-usa–forsvarministern-undertecknade-avsiktsforklaring/

Själva avsiktsförklaringen kan läs här: http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/statement-of-intent-swe_us-20160608.pdf

Ur askan i elden och nu till Polen…

Försvarsmakten

Sverige deltar i övningen Anakonda 16. Deltagandet i den övningen bidrar inte till att stärka Sveriges säkerhetspolitiska läge, försvarsförmåga eller handlingsfrihet. Följande finns att läsa om övningen på försvarsmaktens hemsida:

Övningen genomförs över hela Polen och den svenska kontingenten övar i Drawsko Pomorskie i nordvästra Polen. Övningen pågår 7-17 juni, 2016.
Det svenska bidraget består av cirka 160 persersoner, 11 pansarterrängbilar 360 och 5 stridsfordon 90 Ledn.

− Vi tränar för att bli bättre och starkare hela tiden, säger Stefan Smedman, chef för Södra skånska regementet.

− På så sätt uppfyller vi kraven på att ha tillgängliga förband som kan klara av att möta olika typer av hot och utmaningar, både själv och tillsammans med andra, fortsätter regementschefen. Det ser vi inte minst på deltagarna i de olika övningarna som vi har genomfört och som kommer, därtill kommer det ”nya” utbildningssystemet igång under sensommar och hösten, avslutar Smedman.

Läs mer: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/06/ur-askan-i-elden-och-nu-till-polen/

USA och Sverige ska öka militärt samarbete

Sverige och USA ska underteckna en överenskommelse om ett ännu närmare försvarssamarbete med syfte att öka säkerheten i Baltikum och det svenska närområdet.

Den svenske försvarsministern Peter Hultqvist är i USA för att träffa USAs försvarminister Ashton Carter och berättade nyheten själv på ett seminarium i Washington:

– Det här är ett mycket viktigt besök, sa Peter Hultqvist, som berättade att han ska träffa den amerikanske försvarsministern i dag och underteckna en avsiktsförklaring om ett fördjupat militärt samarbete mellan Sverige och USA om interoperabilitet, gemensamma övningar och forskning.

Läs mer: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6448695

Sanktionerna mot Ryssland – nära vägs ände?

Gunilla Herolf, kkrva.se

I juni 2016 förväntas Europeiska rådet att besluta om förlängda sanktioner mot Ryssland. En anledning till detta är att inga framgångar kan ses när det gäller efterlevnaden av Minsk II-fördraget. Sanktionerna var tänkta att upphöra så snart Ukraina och Ryssland hade uppfyllt de löften de givit i fördraget.

EUs medlemsländer har under hela den tid som sanktionerna existerat varit splittrade. Länder som tidigare varit del av Sovjetunionen eller Warszawapakten har ofta varit starka förespråkare för fortsatta sanktioner, medan en del stater med stor handel med Ryssland har sett priset för det egna landet som alltför högt.

Läs hela artikeln.

Nato inleder storövning i Polen – Ryssland kritiskt, yle

Den internationella krigsövningen Anaconda 16 pågår i mer än en vecka. Hela 31 000 soldater från 24 Nato-länder deltar övningen, som är Natos största någonsin tillsammans med partnernationer. Ryssland har ställt sig starkt kritiskt till arrangemanget.

Bland annat 14 000 soldater från USA, 12 000 från Polen och 1 000 från Storbritannien deltar i övningen, som inleds på tisdag. Också Finland och Sverige deltar.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/07/nato-inleder-storovning-i-polen-ryssland-kritiskt

Militärövning ansträngde atmosfären under Soinis besök i Ryssland, yle

Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov har träffat sin finländske kollega Timo Soini (Sannf) i Moskva. Under den efterföljande presskonferensen ställdes frågor bland annat om den Natoledda övningen Baltops i Östersjöområdet, i vilken både Finland och Sverige deltar.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/06/militarovning-anstrangde-atmosfaren-under-soinis-besok-i-ryssland

Natoövningar väcker känslor kring Östersjön

Thella Johnson, Sveriges radio

När brittiska och amerikanska krigsfartyg i veckan angjorde Tallinns hamn inför invigningen av den årliga östersjöövningen Baltic Operations, eller Baltops som den också förkortas, var det för fjärde året i rad som Ryssland inte deltog.

Det som tidigare mest haft karaktären av just ett samverkansprojekt kring Östersjön med träning av till exempel sjöräddningsoperationer har fått en allt mer säkerhetspolitisk prägel.

Baltopsövningen har blivit ännu en i raden symboler för en ny tid då saker åter tolkas i politiska väderstreck: öst- och väst.

Läs merNatoövningar väcker känslor kring Östersjön

Att gå med i Nato gör det troligare att Ryssland anfaller

Adam Löberg

Men om målet är att öka vår försvarsförmåga kan vi själva besluta att satsa mer på försvaret, och då utifrån våra egna prioriteringar, inte Natos. Om målet är ökad säkerhet i vårt närområde är svenskt medlemskap i Nato kontraproduktivt.

Ibland hörs argumentet att vi bör gå med i Nato för att ta vårt ansvar, och sluta åka snålskjuts på andra länders militära förmåga. Åka snålskjuts kan vi inte göra vare sig vi är med i Nato eller inte. Men just vår alliansfrihet är att ta ansvar både för vår egen säkerhet och för situationen i Östersjöregionen.

Läs mer: http://nyheter24.se/debatt/847228-ga-med-nato-troligare-ryssland-anfaller

Bo Pellnäs: Värdlandsavtal – och sen då?

Ystads Allehanda

Bo Pellnäs ställer frågor i Ystads Allehanda med anledning av Värdlandsavtalet. Det finns det anledning att göra. Vilka planer kan Sverige och Nato tänkas dra upp och förbereda bland annat beträffande Gotland? Pellnäs ser primärt frågorna ur ett perspektiv av svensk underordning och anpassning, även om det är bra att han säger sig vara för ”att värnplikt bör återinföras”. Värdlandsavtalet stärker inte Sveriges säkerhetspolitiska belägenhet. När det gäller Gotland är det inte som Pellnäs skriver” bekymmersamt att Sverige planerar att föra så blygsamma resurser till ön först år 2018.” Det är helt enkelt oacceptabelt. Sverige ska inte låta sig dras in i baltiska äventyrligheter utanför vår kontroll utan återställa landets försvarsförmåga och därmed förknippade handlingsfrihet.

Pellnäs skriver:

Paradoxalt nog kan värdlandsavtalet däremot öka Gotlands strategiska betydelse och utsatthet. Avtalet bidrar till att en gruppering av Nato-förband i Sverige så småningom kan ske mycket snabbare än i dag. Frestelsen att även vid mindre spänningshöjningar slå till och besätta Gotland kan därför växa. Mot den bakgrunden är det bekymmersamt att Sverige planerar att föra så blygsamma resurser till ön först år 2018.

Läs mer: http://www.ystadsallehanda.se/ledare/bo-pellnas-vardlandsavtal-och-sen-da/

Regeringen vill att Finland kan ge och ta emot militär hjälp

Svenska.yle.fi

Regeringen vill göra det möjligt för Finland ge och ta emot internationellt bistånd. Enligt försvarsminister Jussi Niinistö från Sannfinländarna aktualiserades frågan då Frankrike efter terrordådet i fjol vädjade om militär hjälp via EU:s säkerhetsgarantier.

– Om den här lagen hade varit i kraft vid tidpunkten för terrordådet i fjol hade Frankrike kunnat be oss om militär hjälp.

En annan möjlig situation där någon kunde ha bett Finland om hjälp var enligt Niinistö den misstänka ubåtsobservationen i Sverige. Samtidigt som regeringen vill göra det möjligt för andra länder att be Finland om hjälp ska Finland i fall av en allvarlig kris kunna be andra länder om hjälp. Tanken är enligt försvarsministern inte att skicka beväringar eller reservister från Finland till krigshärdar utomlands.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/02/regeringen-vill-att-finland-kan-ge-och-ta-emot-militar-hjalp