”Sverige borde inte delta i försvarsövningar med USA”, dn.se

Hans Skagerlind, Hagfors

Häromveckan övade tre amerikanska superbombare B-1B Lancer bombfällning i svenskt luftrum. De eskorterades av Jas-plan. Flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström uppger att huvudsyftet med övningen var att ”utveckla metoder och procedurer för taktisk eskortering av bombflyg, flygunderstöd samt genomföra lufttankning”.

Detta är inget annat än krigsförberedelser. Vårt land ska över huvud taget inte delta i sådana verksamheter.

Samme Edström har mottagit den amerikanska medaljen ”The Bronze Star Medal” för sina insatser i Afghanistan och Libyen. Detta kungörs med stolthet av Försvarsmakten.

Våra politiker och militärer borde tvärtom känna skam över det svenska deltagandet i USA:s och Natos krossande av länder som Libyen och Afghanistan. Liberalen, tillika majoren, Jan Björklund krävde också att Sverige aktivt skulle stödja det olagliga kriget mot Irak. Läs artikel