Osannolikt – men inte uteslutet, sakerhet.blogg.hbl.fi

Yrsa Grüne-Luoma, kolumnist och bloggare på HBL

Finland anser att det är osannolikt att en militär konflikt kunde få sin början i Arktis. Däremot kan konflikter utanför området och ökad spänning få en återverkan i Arktis. Detta enligt det utkast till regeringen Marins arktiska strategi som för närvarande befinner sig på remissrunda. […]

I utkastet till den föreslagna arktiska strategin noterar man den ökade spänningen. Men fokus ligger inte där, utan tungt på utvecklingen av i synnerhet kommunikationsleder, inklusive järnvägsförbindelser norrut inom ramen för det europeiska projektet att binda samman centrala kommunikationsleder. Här är förbindelsen till Ishavet en central – men kontroversiell – fråga. För några år sedan utreddes fem alternativ, av vilka den dåvarande regeringen prioriterade en förbindelse norrut till Kirkenes. Den skulle ändå ha gått genom områden som är livsviktiga för att samerna ska kunna bedriva sina traditionella näringar. Prislappen var dessutom dyr för Finland så planen skrinlades – men skrotades inte definitivt, trots samernas önskemål. Nu diskuteras möjligheterna till bättre förbindelser till Narvik.

I förslaget betonas relationerna och hänsynen till EU samt samarbetet inom Arktiska rådet och Nordiska rådet, vilket är förståeligt. Finland vill upprätthålla en dialog med alla parter och betonar att denna också är viktig när det gäller Ryssland. Läs artikel