Uriktig om nedbyggingen av Forsvaret, nordnorskdebatt.no

Øystein Steiro Sr., vaktmester

[…] Realiteten er at nedbyggingen av Forsvaret, som skjøt fart rundt årtusenskiftet, var et resultat av politiske prioriteringer. Om vi hadde ønsket å beholde det nasjonale forsvaret hadde oljelandet Norge selvsagt råd til det. Oljeinntektene skjøt faktisk fart samtidig med Forsvarsreformen rundt årtusenskiftet til å nå toppen i 2008-2009. Like fult ble forsvarsbudsjettet redusert til 1/3 og norsk sikkerhet i realiteten overlatt til USA. Det skjedde rett og slett fordi de ledende sikkerhetspolitiske miljøene i Norge, inklusive Sverre Diesen som var forsvarssjef fra 2005-2009, anbefalte det.

Man mente at «Russland var på vei til stabilt demokrati, at Norge hadde mistet sin strategiske betydning og at den økonomiske integrasjonen mellom statene i Europa var kommet så langt at man kunne utelukke krig av noe omfang og varighet i Europa overskuelig fremtid.» Det ble advart mot denne lettsindigheten og den manglende forståelsen for de grunnleggende geopolitiske realiteter i Nordområdene. Siden har historiens gange ettertrykkelig vist hvor feilaktig den sikkerhetspolitiske analysen som ble lagt til grunn for Forsvarsreform 2000-2004 var. Russland har utviklet seg i totalitær retning og rustet opp siden 2002. Spenningen i Nordområdene er økt. Og EU viser klare oppløsningstendenser.

Det er det vi nå betaler prisen for i form av et sterkt underdimensjonert forsvar hvor alle eggene er lagt i NATO-kurven og hvor amerikanske styrker har måtte overta oppgaver på norsk jord som vi burde ha kapasitet til å håndtere selv. Läs artikel