Frida Wallnor: Starka skäl behövs för ett nej i Slite, di.se

Sverige kan inte stoppa Nord Stream 2, den planerade ryska gasledningen genom Östersjön, eftersom ledningarna inte kommer att beröra svenskt territorialhav.

Beslutet att hyra ut svenska hamnar för att underlätta arbetet ska däremot fattas av berörda kommuner. Med tanke på att en systemviktig hamn som Slite är tillfrågad kan den beslutsordningen låta vansklig ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv – inte minst med tanke på den återmilitarisering av Gotland som inletts i syfte att höja den svenska tröskeleffekten mot angrepp…

Däremot är det fortsatt osäkert hur Margot Wallström förhåller sig till projektet. Försvarsmakten har varit tydlig i sin kritik mot uthyrningen av hamnen, vilket regeringen såklart ska ta på allvar. Men den stora frågan är vad man tror att ryssarna egentligen kan åstadkomma under de månader arbetet i Slite skulle pågå som de inte redan är kapabla till. Det är knappast någon som tror att Ryssland inte redan signalspanar på Sverige. Det är heller inte sannolikt att de ryska fartygen skulle agera trojanska hästar som plötsligt landsätter soldater på Gotland, eller ”gröna män”. Och svenska vägar och vatten trafikeras redan av civila ryska lastbilar och fartyg…

Bedömer regeringen att Slite är av nationellt säkerhetsintresse ska man självklart säga nej. Men vet inte Wallström mer om de ryska intentionerna än vad vi andra gör finns inga egentliga skäl till att säga nej, trots amerikanska påtryckningar. Däremot bör uthyrningskontraktet utformas så att den svenska gästfriheten inte kan missbrukas. Kräv transparens. Det tjänar ingenting till att göra oss mer osams med ryssen än vad vi redan är. Läs ledaren

Tal av kommendören för armén, generallöjtnant Seppo Toivonen vid riksparaden på självständighetsdagen i Kajana den 6.12.2016, puolustusvoimat.fi

Ärade veteraner från våra krig och lottor, bästa paradpublik, soldater…

Vi firar Finlands självständighetsdag i en utmanande tid. Den stabilitet som länge härskat i Europa har förbytts i osäkerhet.

Uppvisande av militär styrka och användning av militära medel, påverkanskampanjer, den stora tillströmningen av asylsökande och dess konsekvenser, terrorattacker och den långsamma ekonomiska tillväxten skakar den europeiska säkerhetens grundvalar.

Internationellt samarbete är det enda sättet att svara på många av dessa utmaningar, men samtidigt betonas också vår nationella beredskap…

Beväringarna och reservisterna har uppfyllt sina åtaganden. Utländska gäster lyfter utan undantag fram den höga motivationen bland våra värnpliktiga samt det kunnande som de uppnår under en så kort tid. Den allmänna värnplikten fungerar. Majoriteten av de unga männen och de frivilliga kvinnorna genomför sin tjänstgöring mycket förtjänstfullt. Stödet från familj och vänner förtjänar också ett speciellt omnämnande…

Vi står här på paradplanen idag, tacksamma för de uppoffringar som veterangenerationerna gjort. Utan deras strider och utan det uppbyggnadsarbete som gjordes efter krigen skulle Finland se mycket annorlunda ut idag. Kedjan av landets försvarare som försvarat vårt självständiga fosterland har varit stark i snart ett helt sekel. Idag är det vår tur att ansvara för Finlands försvar.

Paradtrupper, låt oss utbringa ett trefaldigt leve för fosterlandet! Läs talet

 

Att göra-lista för Nato och EU, Aftonbladet

Fler övningar och ökat utbyte ska bli resultatet när Nato och EU slår fast en gemensam “att göra”-lista. Mötet i Bryssel är också ett tack och hej till USA:s avgående administration.

Som vanligt under 2016 fanns Sverige med vid ett hörn på tisdagens utrikesministermöte i Nato, i enlighet med det 28+2-system som utvecklats med Sverige och Finland som plus-länder…

Det svenska plusdeltagandet vid Nato-mötena har pågått under hela 2016.

TT: Får ni mersmak? Vill ni gå längre?

– Jag vet inte om det är nödvändigt att gå längre. Jag tycker att vi redan har identifierat ett antal områden där EU och Nato kompletterar varandra. Vi tycker att vi har en bra situation där vi med hjälp av vår militära alliansfrihet kan söka de samarbeten som bäst tjänar våra intressen, säger Margot Wallström i Bryssel. Läs artikel

Republikens presidents hälsning till utlandsfinländare den 6.12.2016, president.fi

Vad betyder självständigheten för dig? Det är en allmän fråga som ställs till många finländare på vår självständighetsdag. Och åtminstone den frågan kan man fundera på en stund i lugn och ro.

De senaste årens osäkerhet i världen har visat att fred och stabilitet inte är självklarheter för alla. Var och en av oss finländare har emellertid privilegiet att få fira och hedra vårt lands självständighet. Samtidigt är den 6 december en hedersbetygelse till alla dem som försvarat och beskyddat vår självständighet.

Konflikterna och instabiliteten i världen har ökat allt mer under det senaste året. Vi har skäl att tänka att osäkerheten inte bara är snabbt övergående, utan att vi måste leva med fenomenet ännu en lång tid. Tiden kräver att vi skärper oss när det gäller samarbetet såväl inom EU som i det internationella samfundet. Finland måste tillsammans med andra länder arbeta för att lugna ner situationen. Fullständig säkerhet går inte att uppnå i vår ständigt föränderliga värld, men genom samarbete kan vi i stor utsträckning bidra till att utvecklingen tar en fredligare riktning. I detta arbete är varje initiativ som strävar efter fred viktigt.Läs talet

Hyr inte svenska hamnar till Putin, Anders Lindberg, Aftonbladet

…Sverige har visserligen ­inte legala möjligheter att stoppa bygget om det sker utanför vårt territorialvatten. Men vi har definitivt ingen skyldighet att hyra ut kritisk infrastruktur på Gotland till främmande makt…

Bakgrunden är både ekonomisk och säkerhetspolitisk. Ryssland behöver pengarna och kretsen kring Putin har mycket starka ­finansiella intressen i energi­sektorn.

Genom utbyggnaden av gasledningarna i Östersjön ges Putin dessutom ökat ­politiskt inflytande i EU:s kärna. I Östeuropa har Ryssland återkommande använt gasleveranser som politiska påtryckningar. Nu varnar ­experter för energiberoende som ett potentiellt vapen vid framtida kriser…

Och regeringens budskap borde vara lika rakt som tydligt: det blir ­ingen affär med Slite hamn. Läs artikel

UD kallar gotlandspolitiker till möte, svt.se

Den 15 december fattas det första beslutet på Gotland om att hyra ut Slite hamn till Nord Stream. Utrikesminister Margot Wallström har nu kallat upp regionstyrelsens ordförande till UD två dagar före beslut. Syftet är att ”informera om säkerhetspolitiska frågor”.

Det finns en politisk majoritet på Gotland för att hyra ut Slite hamn till Nord Stream 2-projektet. Det första beslutet tas i tekniska nämnden den 15 december. Därefter fattar regionstyrelsen sitt beslut i januari och regionfullmäktige den 19 februari.

– Utgångspunkten är att avtalet godkänns, säger regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) till TT.Läs artikel

Försvarets kommendör oroad över energiberoende, annonsbladet.canews.fi

Försvarsmaktens kommendör Jarmo Lindberg säger att det innebär en risk för försörjningsberedskapen när Finland är beroende av importerad energi om vintrarna. Det skriver Maaseudun Tulevaisuus. Lindberg säger till tidningen att vi förra vintern hade en situation där hela den inhemska energiproduktionen och den kapacitet som importerades från Sverige och Ryssland förbrukades…

I Intervjun säger Lindberg också att försvaret behöver mer pengar för att kunna upprätthålla nivån när grannarna ökat sina rörelser i Östersjöområdet. Som det är nu är Försvarsmakten tvungen att flytta över pengar från materielsidan till att sköta den dagliga beredskapen. (FNB). Läs artikel

Gotland väntas hyra ut Slite hamn, Sydsvenskan

Om knappt två veckor fattas det första beslutet på Gotland om uthyrningen av Slite hamn för den ryska gasledningen Nord Stream 2. – Min bedömning är att vi säger ja, säger regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) till TT.

– Utgångspunkten är att avtalet godkänns, det finns en majoritet för det, säger Björn Jansson (S).
För Gotlands kommuns del handlar det om 50-60 miljoner kronor. Ett välkommet bidrag som underlättar vardagen, enligt Björn Jansson (S). Kommunen tar bara ställning till avtalet med bolaget, inget annat, framhåller han…
– Att göra en säkerhetspolitisk bedömning är inte vårt bord, det är regeringens sak, säger han…
Regeringen har hittills inte sagt vad man tycker om att hyra ut Slite hamn till det ryska bolaget. Överbefälhavaren Micael Bydén, däremot, har uttryckt sin tveksamhet. Läs artikel

Försvarsministern: Jag förutsätter att avtalet med USA ligger fast, svt.se

…Regeringen har sagt nej till medlemskap i Nato. Sverige bygger istället sin säkerhetspolitik i stor utsträckning på stöd från USA. Frågan är hur klokt det är i det här läget.

Peter Hultqvist håller inte helt med om den beskrivningen. Han menar att Sveriges strategi innehåller många delar.

– Det ena är att uppgradera den militära förmågan nationellt. Det andra är att samarbeta med många olika länder och även vara aktiv inom Natos partnerskap, sade han.

– Den djupaste relationen vi har, och som är under väldigt snabb utveckling, är den med Finland. Och vi har fördjupat samarbetet med de baltiska länderna, Polen och Danmark.

Även med Tyskland har Sverige inlett samarbete och med Storbritannien finns ett avtal, underströk försvarsministern.

– Vi har inte lagt alla ägg i samma korg.

Men vid ett skarpt läge i Östersjön där Sverige är hotat – vilket annat land har då kapacitet att snabbt skicka förband som undsättning till Sverige? Finns det något annat land än USA som kan det?

– Det handlar om USA, Nato och de länder som finns i området. Det som är avgörande är hur scenariot för en sådan situation ser ut.

Men då litar ju Sverige i hög grad på USA?

– Vi har samarbete med många länder som syftar till att skapa en så hög tröskel så att vi kan undvika konflikter. Det syftar också till att vi vid en krissituation kan lösa den tillsammans. Allting handlar om att undvika den yttersta av konfrontaioner, sade försvarsministern. Läs artikel

 

Sverige behöver storstadsjägare, Gunnar Wetterberg, Expressen

…Finland har kvar en värnpliktsarmé och ett omfattande ”lågtekniskt” försvar. I ljuset av Mosul verkar det välbetänkt. Det är inte bara försvarets yttersta skal som behöver vara så hårt som möjligt, det måste också göra mycket, mycket ont att tränga djupare in i landet och samhället.

Gunnar Hökmark har på DN Debattförespråkat en engångssatsning på försvaret med 35 miljarder. Hans vision handlar nästan uteslutande om mer materiel – först mot slutet finns det en kort mening om att modernisera hemvärnet. Jag tror att det robusta försvar han efterlyser också kräver en omprövning av värnpliktsbeslutet.

När värnplikten på nytt blir en del av försvaret borde detta få en delvis annan inriktning än det hade förr. Djupförsvaret och bemanningen av kusterna borde inte vara ensamma som avskräckningsmedel. Det är minst lika viktigt att göra städerna riktigt oaptitliga. Strid i stad, som under min utbildning på sin höjd var ett par dagars exotiskt pangande i några kulisser utanför Stockholm, borde kanske bli en huvuduppgift för åtskilliga kvalificerade förband, av samma dignitet som träningen av fjälljägare, kustjägare och fallskärmsjägare.

Ju fler som är utbildade att strida i tätorter, som vet hur man saboterar och lägger försåt, desto mer måste angriparen tänka sig för. Med tillräckligt många potentiella försvarare kommer de som faktiskt slår tillbaka att vara avskräckande många.Läs artikel

Industrial Value to Influence Finnish Fighter Competition Outcome, Defense News

Saab, Dassault Aviation and BAE Systems have indicated they plan to include extensive defense-industrial collaboration proposals within the frameworks of their HX-FRP bids. The scope is for long-term strategic partnerships, defense-related capital investment projects and commitments to assemble fighter aircraft in Finland …

On the industrial front, Saab’s optimism in selling the Gripen NG to Finland is buoyed by Sweden ’s desire to reach a “meaningful” bilateral defense deepening agreement with its Nordic neighbor, said Marc Fierens, a Brussels-based political analyst. “The Finnish government’s official position is that commercial value and cost rather than political considerations will influence the contract decision and outcome. Saab believes it is best positioned to deliver on cost and long-term industrial cooperation. That said, Finland ’s political impulse favors maintaining a close U.S. security dimension to its national defense,” Fierens said. Läs artikel

Niinistö tänker marknadsföra Arktiska rådet för Trump, vasabladet.se

President Sauli Niinistö har för avsikt att “lansera” de möjligheter Arktiska rådet erbjuder för USA:s tillträdande president Donald Trump. Finland agerar ordförande för rådet nästa år.

– Det är en lämpligt sval miljö där man lugnt kunde diskutera utan att det hettar till i debatten. I rådet ingår just USA och Ryssland, de nordiska länderna och Kanada, sade presidenten med ett skratt.
Niinistö tog fram saken på lördagen när han svarade på lyssnarfrågor i Yle Radio 1. Arktiskt samarbete var ett svar på frågan om hurdana nya medel Finland kunde hitta på för att främja avspänning.

– Så här skulle man inte lösa stora krigsfrågor, men om man lyckades skapa en känsla av samförstånd i små saker kan det kanske sprida sig vidare. Läs artikel