”Jag vill inte få hem mitt barnbarn i en kista”, dn.se

Ingegerd Municio, docent i statsvetenskap och aktiv i fredsrörelsen

Det är orimligt att svenska värnpliktiga riskerar att skickas till Finland för att bevaka gränsen mot Ryssland. Jag vill inte få hem mitt barnbarn i en kista.[…]

På en fråga från Totalförsvarets forskningsinstitut svarar regeringen att den inte gör skillnad mellan olika personalkategorier. Väpnad trupp omfattar såväl anställd personal som värnpliktiga. Likaså skriver regeringen att ”totalförsvarspliktig personal kan användas inom ramen för fördjupade försvarssamarbeten med andra stater”.

Jag blir alldeles kall. Mitt barnbarn har ingen aning om att hon kan skickas att vakta finska gränser med vapen i hand.

Inte heller kan hon föreställa sig att hon ska delta som soldat i det regeringen kallar försvarssamarbeten med andra länder. Som vi vet handlar det samarbetet inte bara om Finland, utan också om USA och andra Natoländer. Läs artikel