”Satt som ett smäck”, forsvarsmakten.se

Flera år har gått sedan de genomförde sin värnplikt vid Göta ingenjörregemente. Förra veckan var de tillbaka igen för en veckas repetitionsutbildning.
– De har lagt utbildningen på rätt nivå. Det finns lite humor i det och det finns lite allvar i det och alla är med på noterna, säger Daniel Norrlid som genomförde sin värnplikt för drygt 10 år sedan.

Under en vecka har drygt 150 värnpliktiga på främst lednings- och underhållsbefattningar genomfört sin repetitionsutbildning vid regementet. Det var tredje året i rad som en repetitionsutbildning genomfördes vid Göta ingenjörregemente och den här följde principen för mobilisering och gör att de pliktigas soldatkunskaper säkerställs, vilket medför att förbandets förmåga ökar. Läs pressmeddelande

Strategival, Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift Nr 1 2010

Bengt Lönnbom generalmajor och Jan Wickbom överste 1. gr

[…] För att komma till rätta med rådande läge måste vi ta ställning till vilken av två olika militärstrategiska principer, offensiv respektive defensiv krigföring, vi ska välja. De insatsförband vi håller på att ta fram utformas för offensiv krigföring. Det valet har vi egentligen inte gjort själva. Det är i stället bestämt utgående från kravet att de smidigt ska kunna inordnas i internationella förband som tillämpar Nato:s offensiva principer, medel och metoder.[…]

Läs mer

Finland följer noggrant med läget vid Kertjsundet, svenska.yle.fi

President Sauli Niinistö säger i ett uttalande att statsledningen i Finland noggrant följer med händelserna vid Kertjsundet och att han har diskuterat frågan med statsminister Juha Sipilä (C) och utrikesminister Timo Soini (Blå)

För att det spända läget ska lätta borde Ryssland tillåta överenskommen fri passage för sjötrafik samt börja vidta åtgärder för att återbörda fartyg och besättningsmän till Ukraina, säger president Niinistö i sitt skriftliga uttalande.

Läget i området har länge varit instabilt och risken för eskalering är hög. Därför är det av avgörande betydelse att det internationella samfundet omedelbart reagerar på det som inträffat, anser presidenten. Läs artikel

Swedish statement at the UN Security Council Briefing on the situation in Ukraine, government.se

Sweden is deeply concerned about the escalation in the Sea of Azov and the Kerch Strait. Blocking maritime traffic to and from Ukrainian ports, using military force, is a serious violation of international law.

This violation comes against the backdrop of the illegal annexation of Crimea and Sevastopol in 2014 and the finalization of the bridge across the Kerch Strait earlier this year, both blatant violations of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We fully support the Ukrainian request for a Council meeting in light of the latest developments. Any other country would have done the same and would have expected the issue to be handled as the threat to international peace and security that it constitutes. […]

As a first step the naval vessels and crewmembers which have been detained should be immediately and unconditionally released. This would be an important step towards de-escalation.

We urge Russia to act in accordance with international law. Let me underline: there can be no doubt that Russia has all international legal obligations to refrain from blocking the access to Ukrainian ports in the Azov Sea and elsewhere as well as to respect OSCE principles and commitments. We call on Russia to respect Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and its navigational rights. Läs uttalandet

Top Political Official Urges Restraint from Ukraine, un.org

In an emergency Security Council meeting today requested by Ukraine following the seizure of three its naval vessels by Russian Federation warships in a waterway near Crimea, the United Nations top political official urged restraint from both sides to prevent dangerous escalation.

“The United Nations is deeply concerned about this escalation of tensions, which is taking place in the broader context of the conflict in eastern Ukraine and the annexation of Crimea,” Rosemary DiCarlo, Under-Secretary-General for Political Affairs, said in a briefing that followed the first meeting on the issue which had been called by the Russian Federation under the provisional agenda item titled “Violation of the borders of the Russian Federation”.

That first agenda item was rejected by a procedural vote of 7 against (France, Kuwait, Netherlands, Poland, Sweden, United Kingdom, United States) to 4 in favour (Bolivia, China, Kazakhstan, Russian Federation), with 4 abstentions (Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Ethiopia, Peru). […]

The Russian representative, speaking before and after the procedural vote, said responsibility for the incident is borne by those who gave an illegal command to the Ukrainian crew.  It was a provocation, pre-planned with western States in order to generate hatred for his country ahead of Ukrainian elections in which the current President is facing low ratings.   The regime in Kyiv does not want peace or dialogue, nor does it embrace European values as it claims; it only wants to hold onto power and justify its failings, he stressed.

The representative of Ukraine, calling Moscow’s actions an open military aggression meant to establish Russian Federation maritime control in the area, said that his countrymen had acted strictly in line with international law and the bilateral agreement on the Kerch Strait, which was, in any case, part of Ukrainian territorial waters.  Requests by the Ukrainian vessels for passage were made to the Russian Federation maritime authorities.  Läs protokollet från Säkerhetsrådets möte

Margot Wallström: ”Djupt oroande eskalering av Ryssland”, svt.se

”Ryssland måste upphöra med sitt provokativa uppträdande”, skriver Sveriges utrikesminister Margot Wallström på Twitter. Uttalandet kommer efter att Ryssland under söndagen både stoppat och tagit kontroll över tre ukrainska fartyg. […]

Jonas Sjöstedt (V) håller med och tycker att det har skett en ”oacceptabel rysk aggression mot Ukraina”.

”Tydligt brott mot internationell rätt. Om Rysslands agerande fortsätter krävs kraftfulla internationella protester och motåtgärder”, skriver han på Twitter.

Något han får medhåll om från Centerpartiets ledare Annie Lööf.

”Ett reellt hot mot fred och säkerhet i vårt närområde. Det är en allvarlig utveckling där rysk aggression och provokation kränker Ukraina och internationell rätt”, skriver hon.

Även Moderaternas före detta partiledare Carl Bildt har valt att kommentera händelsen.

”Uppenbarligen ett hot mot fred och stabilitet”, skriver han på Twitter. Läs artikel

 

Jas-plan jagade bort ryska attackplan utanför Simrishamn, ystadsallehanda.se

Under en minröjningsövning i Hanöbukten i förra veckan flög två ryska attackplan med skarpa robotar nära ett belgiskt kommandofartyg. Svenskt stridsflyg beordrades att följa de ryska planen.

Enligt SVT låg nio örlogsfartyg från försvarsalliansen Nato för ankar i Karlskrona i helgen. De ingår i Natos stående insatsstyrkan och övar för tillfället på internationellt vatten i södra Östersjön.

I onsdags dök två ryska attackplan av typen Su-24 med skarpa robotar upp och flög nära det belgiska fartyget Godetia. Den belgiska marinen har lagt ut foton från överflygningen. Svenska JAS-plan blev omdirigerade för att följa de ryska planen. Enligt Belgiens marin befann sig de ryska planen ett par hundra meter från det belgiska kommandofartyget. Läs artikel

Från förlorarnas utkikspunkt, kkrva.se

Mats Bergquist, docent och ambassadör

För fyra år sedan högtidlighöll man hundraårsminnet av första världskrigets utbrott. Detta har ju ofta betecknats som 1900-talets stora katastrof. Andra världskriget skördade många flera offer, men utan det förstas stora politiska konsekvenser, inte minst i Centraleuropa, och utan de olyckliga fredssluten hade inte det andra inträffat.[…]

Den andra lärdomen är vikten av ett mått av försörjningsberedskap. Ett sådant system hade t ex Sverige fram till för mindre än 20 år sedan, säkert bättre än de flesta europeiska stater. Tanken är att detta skall återställas, vilket dock kommer att ta lång tid och bli oerhört dyrt, särskilt som samhället är så mycket mera komplicerat idag. Men för moralen är det ganska avgörande att allmänheten har någon tro på att samhället nödtorftigt kan klara även en kort tids konflikt. Försörjningsmöjligheterna är naturligtvis, liksom den politiska avdelningens agerande, de viktigaste elementen när det gäller att upprätthålla denna moral.

En tredje lärdom från första – liksom det andra – världskriget är att man bör hysa misstro mot påståenden om att nya vapen skall avgöra kriget och uppväga obalansen mellan två parter. För 100 år sedan var det förhoppningarna kring ubåtskriget som lockade centralmakternas ledande män, främst den tyske generalkvartermästaren Erich Ludendorff. Många politiker insåg dock att detta skulle riskera USA:s inträde i kriget och därmed kraftigt kunna förstärka obalansen mellan de två allianserna. Under andra världskriget var det ju V-bomberna som skulle rädda Tyskland. Läs artikel

Wallström vill diskutera Rysslands agerande, sverigesradio.se

Flera länder har öppnat för ytterligare sanktioner mot Ryssland efter att landet i går beslagtog tre ukrainska fartyg i sundet. Utrikesminister Margot Wallström utesluter inte samtal om hårdare sanktioner mot Ryssland.

– Förr eller senare kommer diskussionen om ytterligare sanktioner upp, det är för tidigt att gissa vart det tar vägen, men det är vad man kan göra så småningom, säger hon.

EU uppmanar Ryssland att släppa de ukrainska besättningsmännen och de tre ukrainska fartyg som Ryssland tog i beslag i går kväll. Frankrike, Tyskland och Storbritannien är några av de länder som har ställt sig bakom Ukraina efter det inträffade. Till Ekot säger Wallström, att hon är oroad över utvecklingen och den militära konfrontationen.

– Vi är oroliga när det också blir till en militär konfrontation som fallet blir i Azovska sjön, säger hon.

Flera möten på internationell nivå kommer att hållas under kvällen. Bland annat har militäralliansen Nato kallat in till ett extramöte. Även FN:s säkerhetsråd ska ta upp frågan på ett möte i kväll.

– Och då får man diskutera Rysslands agerande och uppmana Ryssland att stoppa sina aggressioner mot Ukraina, säger Margot Wallström. Läs artikel

Merkel expressed concern about situation in Ukraine, reuters.com

German Chancellor Angela Merkel on Monday expressed concern during a telephone call with Ukrainian President Petro Poroshenko about the situation in Ukraine and said it needed to de-escalate, her spokesman said on Monday. Merkel also stressed the need for dialogue, her spokesman Steffen Seibert said.

Russia has ignored Western calls to release three Ukrainian naval ships it fired on and captured near Crimea at the weekend and accused Kiev of plotting with its Western allies to provoke a conflict.

Poroshenko’s office had previously said Merkel told Poroshenko that she would do everything to try to defuse the standoff between Ukraine and Russia. Läs artikel

Svenska militärinsatsen i Afghanistan, Irak och medverkan i Syrien, ABF 24 november

Lars-Gunnar Liljestrand

Sverige deltar idag i två krig utan FN-mandat, Afghanistan och Irak, och i ett krig med FN-mandat, Mali.

Sveriges traditionella hållning till deltagande i militära operationer utomlands har varit att de skall vara fredsbevarande FN-operationer med mandat från FN:s säkerhetsråd, det vill säga insatser med ”blå baskrar”, exempel är Libanon, Cypern, Sinai och Gaza.

Det var en medveten svensk politik som syftade till att stärka alliansfriheten då vi inte deltog i konflikter som kunde dra med oss på ena sidan i en stormaktskonflikt. Genom att delta endast i fredsbevarande operationer undvek Sverige att blanda sig i inre konflikter i ett annat land. Därmed visade vi respekt för andra staters rätt att utan yttre inblandning själva avgöra sitt styre i enlighet med FN-stadgans artikel 1 som slår fast folkens rätt till självbestämmande. Det var en viktig princip som det låg i vårt eget intresse att upprätthålla.

Läs mer

EU och Nato uppmanar Ryssland till att öppna sundet, dn.se

I ett tydligt uttalande från EU konstaterar unionens talesperson för utrikes- och säkerhetsfrågor Maja Kocijancic att spänningarna kring Azovska sjön och Kertjsundet nått farliga proportioner under söndagen. Detta sedan Ryssland beslagtagit fartyg och beskjutit dem.

Försvarsalliansen Nato manade å sin sida parterna till återhållsamhet och nedtrappning i ett uttalande från talespersonen Oana Lungescu:

– Vi uppmanar till återhållsamhet och nedtrappning och Nato står helt bakom Ukrainas suveränitet och dess territoriella integritet, vilket inbegriper rätten att röra sig på sitt eget territorialvatten. Vi uppmanar Ryssland att se till så att Ukraina får fritt tillträde till ukrainska hamnar i Azovska sjön, i enlighet med internationell lag. Läs artikel