EU och Nato uppmanar Ryssland till att öppna sundet, dn.se

I ett tydligt uttalande från EU konstaterar unionens talesperson för utrikes- och säkerhetsfrågor Maja Kocijancic att spänningarna kring Azovska sjön och Kertjsundet nått farliga proportioner under söndagen. Detta sedan Ryssland beslagtagit fartyg och beskjutit dem.

Försvarsalliansen Nato manade å sin sida parterna till återhållsamhet och nedtrappning i ett uttalande från talespersonen Oana Lungescu:

– Vi uppmanar till återhållsamhet och nedtrappning och Nato står helt bakom Ukrainas suveränitet och dess territoriella integritet, vilket inbegriper rätten att röra sig på sitt eget territorialvatten. Vi uppmanar Ryssland att se till så att Ukraina får fritt tillträde till ukrainska hamnar i Azovska sjön, i enlighet med internationell lag. Läs artikel