”Satt som ett smäck”, forsvarsmakten.se

Flera år har gått sedan de genomförde sin värnplikt vid Göta ingenjörregemente. Förra veckan var de tillbaka igen för en veckas repetitionsutbildning.
– De har lagt utbildningen på rätt nivå. Det finns lite humor i det och det finns lite allvar i det och alla är med på noterna, säger Daniel Norrlid som genomförde sin värnplikt för drygt 10 år sedan.

Under en vecka har drygt 150 värnpliktiga på främst lednings- och underhållsbefattningar genomfört sin repetitionsutbildning vid regementet. Det var tredje året i rad som en repetitionsutbildning genomfördes vid Göta ingenjörregemente och den här följde principen för mobilisering och gör att de pliktigas soldatkunskaper säkerställs, vilket medför att förbandets förmåga ökar. Läs pressmeddelande