Trident Juncture, forsvaret.no

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser.

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil foregå i Norge med tilstøtende luft- og havområder. I tillegg vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og Island. Det vil også bli noe aktivitet i Østersjøen.

Rundt 35 000 soldater fra inntil 30 nasjoner skal øves.

  • Omlag 150 fly og ca. 70 skip vil delta på øvelsen.
  • Mellom 8 000 og 10 000 kjøretøy brukes, noe som gir meget stor militær aktivitet på offentlige veier i øvingsområdet.
  • Den mest synlige delen av øvelsen, såkalt «live exercise», vil foregå fra 25. oktober til 7. november.
  • Deretter skal man øve kommandoplassene fra 14.-23. november. Läs pressmeddelande