Vårt försvar är i fokus, Robert Sundberg, sydostran.se

…Sverige har rustat ned försvaret sedan 1990. Trots att en delvis värnplikt nu återinförts är det få som utbildas per år och få som fortsätter på anställningar i försvaret.

En mindre armé finns, och den ökar något med nya värnplikten. Men numerären är liten och ökningen går långsamt. De fast anställda i försvarsmakten, främst officerare, är inte så många. Det finns en begränsad kapacitet på försvaret och uppväxling är inte lätt att åstadkomma. Utöver att det kostar så finns inte manskap, utrustning eller vapen, i mer än begränsat antal.

Försvaret minskades från det stora invasionshejdande försvaret till ett insatsförsvar för främst internationella operationer. Det har nu fått anpassas för användning främst i Sverige. På annandagen hade Aftonbladet ett reportage om Finlands försvar, med en av västra Europas starkaste arméer…

I en uppgörelse mellan regeringen och Moderaterna och Centerpartiet stärks försvaret. Egentligen skulle mer behövas. Det skulle kräva ökade intäkter, genom höjda skatter, eller nedskärningar på annat i statsbudgeten. Läs ledaren