Finlands deltagande i internationell utbildnings- och övningsverksamhet, defmin.fi

…En del av de övningar som Nato ordnar innehåller elementet artikel 5. Till följd av en ändring i Natos tyngdpunkt förstärks denna dimension ännu mera i Natos och medlemsländernas övningsverksamhet. Nato bjuder också in partnerskapsländer till dessa övningar. Finland deltar alltid i rollen som partnerskapsland och med nationella utgångspunkter i Natos övningar.

Finlands deltagande i internationellt utbildnings- och övningssamarbete övervägs alltid från fall till fall. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott drar årligen upp riktlinjer för försvarsmaktens internationella övningsverksamhet samtidigt som de behandlar deltagandet i övningsverksamheten under följande år. Utgående från detta godkänner försvarsministern försvarsmaktens plan över den internationella övningsverksamheten och informerar riksdagen. Läs artikel