Thage G Peterson talar i Degerfors

Bästa fredsvänner!

För ett år sedan skrev jag på Aftonbladets kultursidor en artikel om neutralitet och militär alliansfrihet. Artikeln fick väl ett hyggligt mottagande. Vid midsommartid i år la någon vänlig själ ut min artikel på Facebook. Folk blev som galna efter den. Mejlade, skrev, ringde och gick på mig på tunnelbanan och till och med på Stockholms uteserveringar, där jag vistas då och då. En polare mellan Slussen och Centralen hann ropa: jag satte upp din artikel på anslagstavlan på jobbet. Och chefen kom och sa: vi mångfaldigar och delar ut den! Vi skall banne mig inte gå med i Nato!

Jag är sedan mina SSU-år starkt emot ett svenskt Nato-medlemskap. Jag var det som Olof Palmes statssekreterare och som samordningsminister. Jag var det som försvarsminister. Jag är det ännu starkare idag! Jag vill inte att andra länder skall bestämma över Sveriges försvar och säkerhetspolitik. Min linje är att arbeta för freden – mot kriget.

Läs mer

Hemvärn i stort behov av fler, blt.se

Hemvärnet står för hälften av den svenska försvarsmakten. Och behöver nyrekrytera. På lördagen fanns medarbetarna på torget och intresset var stort.

Christian Högberg är en av hemvärnets medarbetare som är på plats för att visa upp hemvärnets skjutvapen.

– Jag gick med för tio år sedan, berättar han.

– Det är bra gemenskap och det är roliga saker vi gör. Han har lockat med två av sina kompisar, men hoppas att många flera kommer med.

En som alldeles nyligen anslutit sig är Marcus Jingfors. Han vill visa hemvärnet för sönerna Erik och Alexander.

– Jag har nu gått grundutbildningen och har valt sjukvårdare som min specialitet, säger Marcus Jingfors.Läs artikel

Lännen Media: Soini stöder militärt samarbete med USA, hbl.fi

Utrikesminister Timo Soini (Sannf) säger i en intervju för Lännen Media att han stöder ett bilateralt militärt samarbete mellan Finland och USA.

Soini anser att det ligger i Finlands intresse att ta väl vara på sin relation till USA som han beskriver som den enda supermakten i världen.

Också med tanke på Europa ser Soini transatlantiskt samarbete som mycket viktigt. Läs artikel

Försvarsminister Niinistö talade vid Soldatgossarnas Traditionsförbunds 25-årsjubileum, valtioneuvosto.fi/

Försvarsminister Jussi Niinistö höll ett festtal vid 25-årsjubileet för Soldatgossarnas Traditionsförbund i Lahtis den 19 augusti 2016. I sitt tal betonade Niinistö högaktningen för fosterlandet och försvarsviljan som värden som än i denna dag utgör grunden för Finlands försvar.

”Den allmänna värnplikten, som utgör grundstenen för vår försvarslösning, är en av de faktorer som upprätthåller försvarsviljan. Förutom att värnplikten i praktiken är det enda möjliga sättet att på ett kostnadseffektivt sätt ordna försvaret i ett glesbefolkat land av Finlands storlek garanterar den också att försvaret bevaras som en angelägenhet för hela folket”, konstaterade Niinistö i sitt tal. Läs artikel

Var är förvirringen? Ledare i Åbo Underrättelser

…Niinistö tackades och kritiserades för att han reste till Moskva för att personligen diskutera Ukrainakrisen med Putin när krisen var som mest akut. Niinistö var EU:s aktivaste kontakt, självklart för att han ville vara det och för att vi har en tradition av att komma överens med ryssarna för att vi måste kunna göra det.

Att Putin bjuder in Östersjöstater för att diskutera ”Niinistös initiativ” kan igen kännas pinsamt, om man vill ta det så.
Situationen i Ukraina blir allt spändare igen och mycket tyder på att hösten och vintern kommer att bli orolig där.
Fortfarande sanktioneras Ryssland, vi har Syrienproblematiken och den ryska ekonomin som inte alls ser bra ut och dessutom någon form av kompisrelationen mellan Trump och Putin.
I ett läge där ingen i EU litar på Putinregimen verkar däremot Niinistö söka aktiv kontakt med Putin.Läs artikel

Fortsatt förvirring kring ryska förhandlingsinviter – kanslichef skjuter upp resa till Moskva, svenska.yle.fi

Försvarsministeriets kanslichef Jukka Juustis arbetsbesök i Moskva skjuts upp, som en följd av strulet kring Rysslands förhandlingsinviter om säkerheten i Östersjöområdet.

Enligt planerna skulle Juusti resa till Ryssland i slutet av augusti, men besöket förläggs nu till en senare tidpunkt.

Det var presidenten som tillsammans med regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska utskott fattade beslutet vid sitt senaste möte.

Som orsak anges ovilja att öka förvirringen kring de ryska förhandlingsinviterna om säkerhetsläget kring Östersjön. Läs artikel

Den hårda kärnan, överste Jan Wickbom

Alliansfriheten.se har tidigare publicerat utdrag ur överste Jan Wickboms skrift om försvarets hårda kärna, där han bland annat gör en fundamental gränsdragning mellan försvarsmakt och krigsmakt – defensivt och offensivt. Med författarens tillåtelse återger vi här ytterligare några utdrag ur denna skrift. Wickbom, som är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, medverkar i antologin Försvaret främst (Celanders 2015).

Läs mer

Faneden lockar tusentals människor till Borgå, svenska.yle.fi

Lördagen den 20 augusti väntas specialarrangemang i trafiken i Borgå centrum. 600 rekryter från Nylands brigad i Dragsvik ska nämligen svära sin faned eller avge sin krigsmannaförsäkran i Borgå.

Thorbjörn Sirén ska fungera som konferencier under edgången. Han säger att Borgåborna redan i arla morgonstund kommer att lägga märke till att det strömmar in bussar och stora mängder med militärfordon till stan.

Programmet börjar klockan 10.30 med kransnedläggning vid hjältegravarna uppe på Näsebacken.

Strax efter klockan 11 är det dags för den högtidliga försäkran på centralidrottsplan, och klockan 12 går den stora edgången av stapeln. Läs  artikel

Partierna och Nato, nytid.fi

Händelserna i Ukraina 2014 fick många tidigare Natomotståndare att tänka om. Ny Tid reder ut hur de olika partierna ser på försvarsalliansen i dag.Ett finländskt Natomedlemskap har diskuterats aktivt sedan Sovjetunionens fall i början av nittiotalet, men fick ny fyr i och med Rysslands annektering av Krim 2014. Finland anslöt sig 1992 till Euroatlantiska partnerskapsrådet som verkar under programmet Partnerskap för fred (PFF). Medlemmar i PFF är 28 Natoländer och 22 partnerskapsländer, och det är detta medlemskap som möjligggör att Finland till exempel deltar i Natoledda operationer som KFOR och ISAF. Läs artikel

Försvaret av Sverige är inte en förhandlingsfråga

Den artikel ur Nya Tider som vi länkar till antyder att det kan hända någonting på värnpliktsfronten i Sveriges riksdag. Vad som kan förväntas från Annika Nordgren Christenssons utredning, som ska levereras under september, är i bästa fall ett tillskott av pliktuttagna för att täppa till akuta luckor i yrkeshären – efter en norsk-dansk modell. Det kan i alla händelser bli en temporär lösning – särskilt i Norge har ju svagheterna med rådande blandsystem kommit i blixtbelysning under detta år – och som ett steg på vägen mot en återställd värnpliktsarmé. Den skraltiga ”professionella” armén måste få tid att fasas ut.

En artikel i Svenska Dagbladet satte fingret på en verkligt öm punkt: yrkessoldaterna finns inte där när de behövs, exempelvis vid utryckningar i det civila samhället. Då gör sig den anställda personalen oanträffbar, eftersom den anser att ersättningen för sådana insatser är för låg! Den svenska försvarsmaktens möjligheter att utföra sina åligganden skulle alltså hänga på ett gott eller dåligt resultat i avtalsförhandlingar. Det är en fullständigt orimlig ordning. Skyddet av vårt svenska samhälle och den svenska nationen måste vara en medborgerlig skyldighet. Ett medborgarupprop för allmän värnplikt – stödd av en överväldigande befolkningsmajoritet enligt opinionsundersökningar – måste förberedas!

Bredberg: LT har fel om försvaret, Länstidningen

Tord Andersson (TA) resonerar i sin ledare den 16 augusti kring möjliga hotbilder mot Sverige och väljer att luta sig mot de som hellre påvisar terroristhotet, som det mest allvarliga.

Av någon anledning anser han att det är bättre att tro på erfarna civila tjänstemän med politisk bakgrund än professionella militärer med intresse för militärhistoria, och att vi står inför ett allvarligt terroristhot utesluter tyvärr inte andra allvarliga hot…

Jag anser att det är fullständigt solklart att politiker och militärer under senaste delen av 90-talet och fram till omkring 2010 gjorde en alltför blåögd bedömning av det framtida säkerhetsläget i vårt närområde. Man gjorde precis samma misstag (fast större) som man gjorde under senare delen av 1920-talet, då stora delar av försvaret avvecklades. Ett misstag vi fick äta upp genom att göra stora avsteg från vår neutralitet. En politik som våra grannländer än i dag anklagar oss för.

Det allra största och förmodligen irreparabla misstaget var att avskaffa värnplikten. Vi fick ett mycket mindre försvar till mycket större kostnad. Läs artikel och svar från Tord Andersson