Försvarsminister Niinistö talade vid Soldatgossarnas Traditionsförbunds 25-årsjubileum, valtioneuvosto.fi/

Försvarsminister Jussi Niinistö höll ett festtal vid 25-årsjubileet för Soldatgossarnas Traditionsförbund i Lahtis den 19 augusti 2016. I sitt tal betonade Niinistö högaktningen för fosterlandet och försvarsviljan som värden som än i denna dag utgör grunden för Finlands försvar.

”Den allmänna värnplikten, som utgör grundstenen för vår försvarslösning, är en av de faktorer som upprätthåller försvarsviljan. Förutom att värnplikten i praktiken är det enda möjliga sättet att på ett kostnadseffektivt sätt ordna försvaret i ett glesbefolkat land av Finlands storlek garanterar den också att försvaret bevaras som en angelägenhet för hela folket”, konstaterade Niinistö i sitt tal. Läs artikel